Lietuvos Respublikos Seimas

2002-04-08 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vytautas Kvietkauskas, Vitas Matuzas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Kviestieji asmenys:
R. Gudaitis, Žurnalistų etikos inspektorius
V. Milaknis, LRT generalinis direktorius
R. Miliūtė, LTV direktorė
K. Petrauskis, Lietuvos radijo direktorius
M. Martinaitis, LRT tarybos pirmininkas
V. Ališauskas, LRT tarybos pirmininko pavaduotojas
V. Bagdonas, LRT tarybos narys
M. Kontrimaitė, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėja

Darbotvarkė:

1. Seimo nutarimo “Dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus 2001 metų veiklos ataskaitos” projektas IXP-1483.
2. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos pirmininko M. Martinaičio ataskaita.
3. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 5 ir 12 straipsnių papildymo įstatymo projekto IXP-1149.

1. SVARSTYTA: Seimo nutarimo “Dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus 2001 metų veiklos ataskaitos” projektas IXP-1483.

NUSPRĘSTA: Pritarti pagal Teisės departamento pastabas patobulintam Seimo nutarimo “Dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus 2001 metų veiklos ataskaitos” projektui IXP-1483(2) (pridedama).

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

2. SVARSTYTA: Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos pirmininko M. Martinaičio ataskaita.

NUSPRĘSTA:

1. Iš esmės pritarti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos pirmininko M. Martinaičio ataskaitai.
2. Siūlyti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybai:
a) įvertinus tai, kas numatyta LRT strateginiuose tiksluose, transliuoti naujas ir stiprinti jau esamas laidas apie žinių visuomenę, informacijos technologijas, elektroninę žiniasklaidą, kurios sudomintų ir pritrauktų kuo platesnį žiūrovų ratą;
b) tęsti darbą nagrinėjant abonentinio mokesčio už LRT programų transliavimo paslaugą įvedimo galimybę.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

3. SVARSTYTA: Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 5 ir 12 straipsnių papildymo įstatymo projekto IXP-1149(2).

NUSPRĘSTA: Pavesti R. Vaštakui ir A. Kunčinui teikti pasiūlymus dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 5 ir 12 straipsnių papildymo įstatymo projekto IXP-1149(2).

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2002 04 10.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas