Lietuvos Respublikos Seimas

2002 04 08 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas svarstė Teisės departamento išvadą dėl Medžioklės įstatymo projekto IXP-1441. Dalyvavo Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, įstatymo ruošimo darbo grupės atstovai. Po diskusijų nuspręsta, bendru sutarimu pritarti Komiteto išvadoms dėl papildomų pastabų Medžioklės įstatymo projektui IXP-1441 ir registruoti Medžioklės įstatymo projektą IXP-1441(2). Pranešėju Plenariniame posėdyje paskirti Alfonsą Macaitį

Po svarstymo, Seimo nutarimo "Dėl Žuvinto valstybinio rezervato statuso pakeitimo" projekto IXP-1475, nuspręsta iš esmės pritarti projektui. Pranešėju Plenariniame posėdyje skirti Jūratę Juozaitienę.

Komitetas svarstė Seimo nutarimo "Dėl Vilniaus pilių kultūrinio rezervato ribų nustatymo ir jo zonų ribų plano patvirtinimo" projektą IXP-1457. Po svarstymo nuspręsta: pritarti Seimo nutarimo "Vilniaus pilių kultūrinio rezervato ribų nustatymo ir jo zonų ribų plano patvirtinimo" projektui Nr.IXP-1457; siūlyti Vyriausybei aptarti Vilniaus senamiesčio apsaugos problemas, išnagrinėti galimybes įsteigti Vilniaus senamiesčio istorinį nacionalinį parką, suteikiant Vilniaus pilių kultūrinio rezervato gretimoms teritorijoms ypatingą apsaugos statusą.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 04 09.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas