Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. balandžio 9 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo narių A.Kunčino ir R.Vaštako pasiūlymai Viešųjų pirkimų įstatymo 5 ir 12 straipsnių papildymo įstatymo projektui IXP-1149(2) .

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

  1. Pritarti iniciatorių pateiktam pasiūlymui.
  2. Atitinkamai papildyti įstatymo projekto baigiamąsias nuostatas nurodant, kad iniciatorių pasiūlyme išdėstytos nuostatos taikomos nuo 2002 metų spalio 1 d.Naujausi pakeitimai - 2002 04 09.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas