Lietuvos Respublikos Seimas

2002-04-08 d. BFK posėdis

 

 

 

  1. Apsvarstytas Seimo nutarimo "Dėl celiuliozės gamyklos statybos Lietuvoje projekto" projektas IXP-1484.
  2. Nuspręsta:

   Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui be pataisų.

   Balsavimo rezultatai: 7 už; - prieš; 5 susilaikė.

  3. Apsvarstytas Žalos, atsiradusios dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo įstatymo projektas IXP-1235.
  4. Nuspręsta:

   Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadas bei Seimo nario B. Bradausko 4 straipsnio 8 dalies pasiūlymus; 4 straipsnio 4 dalies ir 5 straipsnio 4 dalies patobulintus pasiūlymus.

   Seimo narys B. Bradauskas:

   Papildyti 4 straipsnio 8 dalį :

   „Asmeniui, kuriam buvo paskirti pataisos darbai, atlyginama žala, atsiradusi dėl jo darbo užmokesčio dalies atskaitymo į valstybės pajamas ir skirtumo tarp iki bausmės gauto atlyginimo ir pataisos darbuose gauto atlyginimo, jeigu jis buvo mažesnis už anksčiau gautą atlyginimą.“

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  5. Apsvarstytas Referendumo įstatymo projektas IXP-1397.
  6. Nuspręsta:

   Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas ir Seimo nario J.Palionio pasiūlymus.

   Balsavimo rezultatai: 7 už; 1 prieš; 1 susilaikė.

  7. Apsvarstytas Politinių kompanijų finansavimo kontrolės įstatymo 2 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1398 /lydintis 1397/.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

5. Apsvarstytas Labdaros ir paramos įstatymo 5, 7 ir 12 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-1399 /lydintis 1397/.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.

6. Apsvarstytas Rinkliavų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1346.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam įstatymo projektui

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

7. Apsvarstytas Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1361.

Nuspręsta:

Pritarti patobulintam įstatymo projektui (perkeltos nuostatos Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-636).

Balsavimo rezultatai: 8 už; - prieš; 3 susilaikė, (A.Kubilius balsavime nedalyvavo).

8. Apsvarstytas Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-636.

Nuspręsta:

Kadangi šio įstatymo projekto nuostatos perkeltos į Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1361 (2), siūlome įstatymo projektą atmesti.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

9. Sudaryta išvadų rengėjų grupė minėtam įstatymo projektui:

  • Vietos savivaldos įstatymo 17 ir 36 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-686 - kuratoriai Alg.Butkevičiuis G.Vagnorius /J.Alasevičienė/.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 04 08.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas