Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. PAVASARIO (IV) SESIJOS DARBO PLANAS

SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO

2002 m. PAVASARIO (IV) SESIJOS DARBO PLANAS

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Seimo Pavasario (IV) sesijos metu nuosekliai vykdys

Seimo Statuto pavestas veiklos kryptis: svarstys ir rengs įstatymų bei kitų teisės aktų projektus,

nagrinės nacionalinio saugumo problemas ir rengs pasiūlymus dėl jų sprendimo, atliks kuruojamų

institucijų parlamentinę kontrolę, teiks pasiūlymus jų darbui gerinti.

I. NUMATOMŲ SVARSTYTI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

Reg. Nr.

Dokumento projekto pavadinimas

Pranešėjas/

rengė

Siūlo

Svarstymo data

IXP-1292,

IXP-1293

ES

Korupcijos prevencijos įstatymas

A.Sadeckas

NSGK

Balandis

IXP-1337

ES

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

Kovas

IXP-822

ES

Seimo nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos sistemos plėtotės programos patvirtinimo"

Vyriausybė

Vyriausybė

Kovas

 

Terorizmo prevencijos įstatymas

VSD

NSGK

Gegužė

 

Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

Gegužė

 

Valstybės saugumo departamento statuto patvirtinimo įstatymas

VSD

NSGK

Balandis

IXP-1157

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 9 straipsnio papildymo įstatymas

A.Sakalas

TTK

Kovas

 

Vadovybės apsaugos įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

Gegužė

IXP-1396

Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

Balandis

IXP-813-

IXP-815

Operatyvinės veiklos įstatymas (nauja redakcija), Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymas, Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 34 ir 41 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

Kovas

IXP-1245

Seimo nutarimas " Dėl mobilizacijos programos patvirtinimo

Vyriausybė

Vyriausybė

Kovas

 

Antrojo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

Gegužė

 

Antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

Gegužė

 

Pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

Gegužė

 

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas

NSGK

NSGK

Gegužė

IXP-1428

Nepaprastosios padėties įstatymas

A.Kašėta, G.Jakavonis, K.Kriščiūnas, G.Purvaneckienė R.Juknevičienė, E.Skarbalius, N.Medvedev

NSGK

Kovas

IXP-1387

Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

Birželis

Priešgaisrinės saugos įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

Birželis

IXP-1299

IXP-1299

A

Žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymas

A.Sadeckas

K.Kriščiūnas

NSGK

Balandis

IXP-798,

IXP-799

Vertybinių popierių , dokumentų blankų, banderolių, žymenų gamybos įstatymai

A.Kašėta

NSGK

Gegužė

 

II. KITI KLAUSIMAI

 

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo įgyvendinimo eiga:

 

 

Nacionalinės saugumo strategijos svarstymas

Pavasario sesijos metu

Nacionalinio saugumo sistemos ir būklės 2001 m. plėtros ataskaitos svarstymas

2002 m. gegužės mėn.

 

Kiti svarstomi klausimai:

 

 

Strateginių objektų, turinčių reikšmę nacionaliniam saugumui, apsaugos klausimai (išvažiuojamasis komiteto posėdis į Ignalinos AE)

Pavasario sesijos metu

Nelegalios migracijos ir imigracijos prevencija

Pavasario sesijos metu

Valstybės ir tarnybos paslapčių teisinio reglamentavimo tobulinimas

Pavasario sesijos metu

Teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo tobulinimas kovojant su korupcija

Pavasario sesijos metu

Dėl įgyvendinamų priemonių prieš neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartą

Pavasario sesijos metu

Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos dalinių reorganizavimo į
specializuotus policijos dalinius eiga, įgyvendinant Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo nuostatas

Pavasario sesijos metu

Dėl strateginių prekių importo, tranzito, eksporto tvarkos

Pavasario sesijos metu

Dėl LR Diplomatinių atstovybių užsienyje apsaugos gerinimo

Pavasario sesijos metu

Nacionalinio saugumo institucinės sistemos modernizavimas

Pavasario sesijos metu

Dėl Ruklos bataliono ir Geležinio vilko brigados parengimo, kaip nuolatinės parengties karinių vienetų

Pavasario sesijos metu

Dėl vertybinių popierių , dokumentų blankų, banderolių, žymenų gamybos teisinio reglamentavimo tobulinimo

Pavasario sesijos metu

III. PARLAMENTINĖ KONTROLĖ

 

 

Krašto apsaugos ministerijos 2001 m. veiklos ataskaitos svarstymas

2002 m. balandžio mėn.

Specialiųjų tyrimų tarnybos 2001 m. veiklos ataskaitos svarstymas

2002 m. balandžio mėn.

Valstybės saugumo departamento 2001 m. veiklos ataskaitos svarstymas

2002 m. gegužės mėn.

Ginklų fondo prie LR Vyriausybės 2001 m. veiklos ataskaitos svarstymas

2002 m. gegužės mėn.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos 2001 m. veiklos ataskaitos svarstymas

2002 m. balandžio mėn.

Dėl Krizių valdymo centro veiklos vystymo

Pavasario sesijos metu.

Ilgalaikių nacionalinį saugumą stiprinančių programų (mobilizacijos, prieš terorizmą ir kitų) vykdymo kontrolė

Pavasario sesijos metu.

Institucijų, kurių atžvilgiu NSGK atlieka parlamentinę kontrolę, biudžetinių lėšų panaudojimas.

Pavasario sesijos metu

Komiteto priimtų sprendimų vykdymo kontrolė

Pavasario sesijos metu

 

IV. SUSITIKIMAI IR BENDRADARBIAVIMAS

 

 

Belgijos Karalystės Atstovų rūmų Nacionalinės gynybos komisijos delegacijos vizitas Lietuvos Respublikoje (NSGK kvietimu)

Pavasario sesijos metu

Norvegijos Karalystės parlamento Gynybos komiteto delegacijos vizitas Lietuvos Respublikoje (NSGK Kvietimu)

Pavasario sesijos metu

Italijos Respublikos Deputatų rūmų gynybos komiteto pakvietimas vizitui Lietuvos Respublikoje

Pavasario sesijos metu

Portugalijos Respublikos Asamblėjos Nacionalinės gynybos komiteto pakvietimas vizitui Lietuvos Respublikoje

Pavasario sesijos metu

NSGK vizitas Turkijos respublikoje, Turkijos parlamento Nacionalinio saugumo komiteto kvietimu

Pavasario sesijos metu

Susitikimai su užsienio šalių saugumo ir gynybos komitetais (ypač NATO), delegacijomis ir atskirais pareigūnais

Pavasario sesijos metu

Šis planas buvo apsvarstytas ir patvirtintas 2002 m. kovo mėn. 28 d. įvykusiame komiteto posėdyje.

Planui pritarta bendru sutarimu.

 

Komiteto pirmininkas A.Sadeckas
Naujausi pakeitimai - 2002 04 08.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas