Lietuvos Respublikos Seimas

Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininko pavaduotojo Gintauto Babravičiaus, komiteto nario Vladimiro Orechovo ir komiteto patarėjo Tomo Deržanausko komandiruotės Vokietijoje 2002 m. kovo 13-16 d. ataskaita

Š. m. kovo 13-16 dienomis vykome į Hanoverį, Vokietiją, dalyvauti pasaulinėje informacinių technologijų ir telekomunikacijų parodoje CeBIT.

Dalyvavome Jungtinės Karalystės, Švedijos, Vokietijos bei daugelio kitų pasaulio šalių e-valdžios bei mokslo technologijų projektų pristatymuose.

Parodos susitikome su informacinių technologijų ir telekomunikacijų sritį atstovaujančių įmonių atstovais. Susitikimų metu buvo aptartos ateities tendencijos ir kylančios iniciatyvos, buvo pristatyta eilė naujų informacinių technologijų ir telekomunikacinių sprendimų.

Dalyvaujant susitikimuose, klausymuose bei seminaruose užmezgėme daug svarbių kontaktų bei įgijome žinių, kurios bus vertingos dirbant komitete.

Informacinės visuomenės plėtros komiteto

pirmininko pavaduotojas Gintautas Babravičius

Informacinės visuomenės plėtros komiteto

narys Vladimiras Orechovas

Informacinės visuomenės plėtros komiteto

patarėjas Tomas Deržanauskas

T. Deržanauskas Tel.: 39 67 08
Naujausi pakeitimai - 2002 04 08.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VOKIETIJA

LR Seimas