Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo delegacijos komandiruotės į Austrijos Respubliką 2002 m. kovo 11-16 d. ataskaita

Seimo delegacija, vadovaujama Seimo Pirmininko pavaduotojo A.Skardžiaus, kovo 11-16 dienomis Zalcburgo žemės landtago Prezidento G. Griessner kvietimu lankėsi Austrijos Respublikoje. Delegacijos sudėtyje vyko: Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas A.Butkevičius, Informacinės visuomenės plėtros komiteto narys, Seimo parlamentinės ryšių su Austrijos Respublika grupės pirmininkas R.Vaštakas, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė D.Teišerskytė, Užsienio reikalų komiteto narys V.Simulik.

Kovo 12 dieną Seimo delegacija susitiko su Austrijos Nacionalinės tarybos Prezidentu H.Fischer. Nacionalinės tarybos prezidentas H.Fischer pasveikino, kad Lietuva pasiekė teigiamą įvertinimą Europos Sąjungos integracijoje 2001 metais. Nacionalinės tarybos Prezidentas apžvelgė bendradarbiavimą su Lietuvos parlamentu nuo 1991 metų, pažymėdamas susiklosčiusius ypatingus santykius su Zalcburgo žeme. Tačiau, Prezidento nuomone, demokratija funkcionuoja, kai diskutuojama, o Europos Sąjungoje kol kas nėra bendros diskusijos. Parlamento vadovas pažymėjo, kad Austrija siekia, kad jos nuomonė taip pat būtų girdima.

Seimo pirmininko pavaduotojas A.Skardžius pabrėžė, kad Lietuvos parlamentas pasisako už tolesnį intensyvų dvišalį Lietuvos ir Austrijos bendradarbiavimą, bendradarbiavimą žmogaus teisių ir demokratijos vystymo klausimais klausimais, taip pat atkreipdamas dėmėsį į neišsemtas galimybes investicijų srityje.

Susitikime su Austrijos parlamento draugystės su Baltijos valstybėmis grupės, Finansų, Ekonomikos, Švietimo komitetų nariais buvo aptarti Lietuvos ir Austrijos dvišalio bendradarbiavimo bei bendradarbiavimo Europos Sąjungoje ekonomikos, kultūros, švietimo srityje klausimai.

Kaip pažymėjo Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas A.Butkevičius, Lietuvai bus naudinga Austrijos patirtis, siekiant konsoliduoto biudžeto, vykdant valstybės auditą, mokesčių ir pensijų reformas. Seimo parlamentinės ryšių su Austrijos Respublika grupės pirmininkas R.Vaštakas teigė, kad ES ir Lietuvos įstatymų harmonizavimas Lietuvai naudingas ekonominio augimo prasme, perimant infrastruktūros vystymo patirtį, paminėta, kad pokyčiams padeda turizmo plėtra, o Lietuvos specialistai jau sėkmingai atstovauja Europos įmones Rytų Europoje.

Bendradarbiavimas kultūros srityje nepaisė sienų, teigė D.Teišerskytė, pažymėjusi Lietuvos švietimo ir kultūros orientaciją į Europos kultūros tradicijas, Austrijos patirtį šiose srityse.

Delegacijos nuomone, kuri susilaukė pritarimo ir Austrijos parlamentarų tarpe, Ignalinos AE uždarymo klausimas yra sudėtingas įvairiais požiūriais ir turi būti sprendžiamas su visa Europos Sąjunga, o IAE uždarymas negali būti siejamas su Lietuvos stojimu į Europos Sąjungą.

Kovo 13-15 dienomis Lietuvos delegacija lankėsi Zalcburgo žemėje.

Landtago prezidentas G.Griessner pabrėžė, kad Lietuvos ir Zalcburgo žemės bendradarbiavimas tęsiasi jau 30 metų, Zalcburgo žemės atstovai dalyvavo rinkimuose į Lietuvos parlamentą 1990 metais ir žemės parlamentas palaiko tolesnį ryšių plėtojimą. Pritardamas šiai minčiai Seimo vicepirmininkas A.Skardžius pažymėjo, kad bendradarbiavimas su Zalcburgo žeme buvo Lietuvos ir Austrijos diplomatinių santykių atkūrimo pagrindas.

Viešnagės metu delegacija susitiko su Zalburgo žemės parlamento ir Vyriausybės nariais, Pramonės, prekybos ir amatų rūmų, Žemės ūkio rūmų vadovais, aptarė aktyviai vystomą Lietuvos ir Zalcburgo žemės, savivaldybių, mokslo įstaigų bendradarbiavimą, apsilankė žemės ūkio mokyklose, ūkininkų sodybose, “Mercedes” atstovybėje Austrijoje, automobilių remonto ir turizmo įmonėse.

Tvirtinu:

Seimo Pirmininko pavaduotojas A.Skardžius
Naujausi pakeitimai - 2002 04 08.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   AUSTRIJA

LR Seimas