Lietuvos Respublikos Seimas

D. A. Barakausko komandiruotės į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę 2002 03 25-28 d. ataskaita

2002 m. kovo 25-28 dienomis dalyvavau Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus oficialaus vizito Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės delegacijoje.

1. Dalyvavau šiuose oficialaus vizito programos renginiuose:

- ekskursijoje po Westminster ir Lordų rūmus. Šios ekskursijos metu bendravau su Jungtinės Karalystės parlamentinių ryšių su Lietuva grupės pirmininkais Paul Keetch, Roger Berry ir Lord Bowness;

- vakarienėje su Lordų rūmų parlamentinės grupės, palaikančios ryšius su Lietuva, atstovais;

- susitikime su Bendruomenių rūmų Specialiojo gynybos reikalų komiteto nariais;

- susitikime su Britų verslo organizacijos nariais;

- LR Prezidento paskaitoje Karališkajame tarptautinių santykių institute;

- susitikime su Braunstone Lordu Janner Westminsterio rūmuose;

- susitikime su Britanijos-Lietuvos draugijos ir Lietuvių bendruomenės nariais Lietuvos Respublikos ambasadoje;

- Vainiko padėjimo prie Nežinomojo kareivio kapo ceremonijoje Wesminsterio abatijoje;

- Holokausto parodoje Karališkajame karo muziejuje;

- ekskursijoje po Windsor pilį.

2. Su Jungtinės Karalystės parlamento grupės, ryšiams su Lietuvos Seimu, pirmininkais Paul Keetch, Roger Berry ir Lord Bowness sutarėme:

2.1. 2002 m. birželio mėnesį šios grupės kvietimu įvyks Lietuvos Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Karalyste grupės atstovų (pirmininko ir abiejų pavaduotojų) vizitas į JK Parlamentą.

2.2. 2002 m. I-ąjį ketvirtį Jungtinės Karalystės tarpparlamentinės grupės atstovai pageidautų atvykti į Lietuvą. Iš Lietuvos pusės reikėtų juos apgyvendinti Vilniuje vizito metu.

3. Vizitas buvo labai dalykiškas ir naudingas Lietuvai kaip valstybei ir LR Seimui, įtvirtinant savo poziciją kaip būsimos ES valstybės narės ir NATO aljanso būsimos narės.

Dailis Barakauskas
Naujausi pakeitimai - 2002 04 08.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖ KARALYSTĖ

LR Seimas