Lietuvos Respublikos Seimas

LRS delegacijos pirmininko pavaduotojo Algirdo Griciaus kelionės į NATO PA komitetų susitikimą su Rusijos Dūmos ir Federacijos Tarybos delegacijų NATO PA nariais Maskvoje 2002 03 21-22 d. ataskaita

NATO PA Politikos komiteto (kartu su Gynybos ir saugumo bei Civilinio saugumo komitetais) susitikime su Rusijos parlamentarais (delegacijos NATO PA nariais) buvo išsakyta RF pozicija nacionalinio saugumo klausimais (Saugumo tarybos sekretoriaus pavaduotojas V. Potopovas) bei pristatyti jos užsienio politikos prioritetai (Užsienio reikalų ministro pavaduotojas A. Meškovas). Pranešimuose buvo akcentuojama, kad dabartinis tiek JAV, tiek NATO požiūris į Europos saugumą neatitinka RF nacionalinių interesų. A. Meškovo pranešime buvo akcentuojamas Rusijos neigiamas požiūris į priešraketinės gynybos sutarties nutraukimą, numatomas JAV karines akcijas Irake ir NATO kaip karinės organizacijos vaidmens stiprinimas sprendžiant tarptautines problemas. Diskusijų metu buvo išsakyti skirtingi požiūriai į Europos saugumo problemas, būsimą NATO ir Rusijos partnerystę formulėje “20”. Rusijos parlamentarai bandė įteigti mintį, kad JAV nėra patikimas Europos saugumo užtikrinimo partneris, buvo siūloma Vakarų Europai glaudžiau bendradarbiauti su Rusija. Nebuvo pamirštas ir NATO plėtros klausimas, o p. V. Žirinovskis vėl gąsdino NATO šalių atstovus neaiškiais neramumais Lietuvos-Kaliningrado pasienyje, tautinių (rusų) mažumų skriaudimu Baltijos valstybėse bei tranzitinio koridoriaus per Lietuvą į Kaliningrado sritį būtinumu, užtikrinant Rusijos saugumo interesus.

Susitikimo metu atskirai buvo diskutuojama apie NATO ir Rusijos santykius. Pranešimą šiuo klausimu padarė gynybos ministerijos tarptautinio bendradarbiavimo vyriausios valdybos viršininko pavaduotojas V. Nikišinas. Tiek pranešime, tiek ir po to vykusioje diskusijoje Rusijos atstovai išreiškė nepasitikėjimą JAV ir NATO pasiūlymų stiprinti glaudesnį bendradarbiavimą su Rusija nuoširdumu. Vėl buvo pabrėžtas svarus Rusijos indėlis kovoje su terorizmu bei JAV veiksmams Afganistane. Dūmos užsienio reikalų komiteto pirmininkas V. Rogozin, kalbėdamas apie NATO plėtrą, tvirtai pareiškė, kad jinai yra nukreipta silpninti Rusijos saugumą. Ypatingai Rusijos saugumas būtų pažeistas, jei plėtra išsiplės į Baltijos valstybes. Be to, V. Rogozin nuomone, ji turėtų būti susieta su įprastinės ginkluotės apribojimo Europoje sutartimi (CFE).

Susitikimas su Rusijos politikos ekspertais ir politologais (S. Nikonov, D. Trenin, N. Fiodorov ir kt.) Maskvos Carnegie centre ir jo metu vykusios diskusijos daugiausiai buvo skirtos Rusijos vidaus politinei situacijai. Jo metu buvo kalbama apie V. Putino pastangas sukurti “valdomą” Rusijos valstybę. Buvo teigiama, kad Rusijos Prezidentas remiasi palaikymu visuomenėje, bet ne politinio elito lygmenyje. Provakarietiškos politikos įgyvendinimas Rusijoje nėra lengvas uždavinys. Buvo konstatuota, kad po SSRS iširimo Rusija dreifuoja į Europą, tiesa, savo kelyje susidurdama su nemažomis kliūtimis. Rusija gali “ateiti” prie NATO, bet tik iki tam tikros ribos. Buvo išsakytos abejonės dėl Rusijos realaus įjungimo į NATO pagal formulę “20”.

S. Nikonovas atkreipė dėmesį, kad Rusijos santykiai su ES yra gana žemame lygyje. V. Putinas turi palaikymą Dūmoje daugeliu klausimų, tačiau ne dėl NATO plėtros. Dūmos daugumoje bendrai nesimato provakarietiškų politikų. Antivakarietiškos grupės po NATO plėtros ir Irako užpuolimo gali padidinti spaudimą V. Putinui. Galima atkreipti dėmesį į įdomų pareiškimą, kad Rusijoje yra kuriamas vakarietiškas autoritarinis režimas (pvz. Turkijoje—Atatiurkas).Nors iš kitos pusės Rusijoje stiprėja biurokratų valdžia (tiesa, o kada jinai buvo silpna?). Pabaigoje galima atkreipti dėmesį į įdomų pastebėjimą: “Šiandien Rusijoje niekas tiesiogiai nekritikuoja V. Putino. Vis dažniau yra kritikuojama jo valdžios institucijų vykdoma politika”.

Visumoje susitikimų metu teko išgirsti įvairių, gana prieštaringų ir įdomių nuomonių apie Rusijos vidaus ir užsienio politiką. Susitikimai įgalino NATO PA narius, nors dalinai, gauti atsakymus apie procesus, kurie vyksta šiandieninėje Rusijoje. Nors svečių ir šeimininkų nuomonės daugeliu klausimų ir nebuvo vienodos, tačiau vykusios diskusijos įgalino geriau suprasti išsakomas pozicijas.

LR Seimo narys A. Gricius

2002 03 28
Naujausi pakeitimai - 2002 04 08.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   RUSIJA

LR Seimas