Lietuvos Respublikos Seimas

2002-04-03 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vitas Matuzas, Vladimiras Orechovas, Algirdas Saudargas.
Kviestieji asmenys:
H. Varnas, Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas
R. Leonavičius, Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas,
A. Basevičius, Ryšių reguliavimo tarnybos Strategijos ir teisės departamento direktorius,
M. Žilinskas, Ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius,
A. Lukšas, Ryšių reguliavimo tarnybos Strateginio planavimo skyriaus vedėjas,
V. Vitkauskas, asociacijos InfoBalt prezidentas,
V. Šalauskas, Susisiekimo ministro patarėjas,
Ž. Nevardauskas, Seimo nario V. Orechovo visuomeninis padėjėjas.

Darbotvarkė:

1. Ryšių reguliavimo tarnybos veiklos pristatymas.
2. Komandiruotė į š. m. gegužės mėn. 1-4 d. Monte Karle vyksiančią Šiaurės šalių konferenciją dėl informacinių technologijų, saugaus interneto bei elektroninio verslo vystymosi galimybių.
3. Komandiruotė į š. m. gegužės mėn. 23-24 d. Atėnuose (Graikija) vyksiančią XIII-ąją “Eurekos” Tarpparlamentinę konferenciją.

1. SVARSTYTA: Ryšių reguliavimo tarnybos veiklos pristatymas.

Pranešimus temomis: “Telekomunikacijų rinkos priežiūra”, “Ryšių reguliavimo tarnybos administracinių gebėjimų stiprinimas”, “Ryšių reguliavimo tarnybos rengiami teisės aktai” perskaitė ir į Komiteto narių klausimus atsakė R. Leonavičius, V. Varnas, A. Basevičius.

2. SVARSTYTA: Komandiruotė į š. m. gegužės mėn. 1-4 d. Monte Karle vyksiančią Šiaurės šalių konferenciją dėl informacinių technologijų, saugaus interneto bei elektroninio verslo vystymosi galimybių.

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto pirmininko pavaduotojo Gintauto Babravičiaus komandiruotei į š. m. gegužės mėn. 1-4 d. Monte Karle vyksiančią Šiaurės šalių konferenciją dėl informacinių technologijų, saugaus interneto bei elektroninio verslo vystymosi galimybių.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA: Komandiruotė į š. m. gegužės mėn. 23-24 d. Atėnuose (Graikija) vyksiančią XIII-ąją “Eurekos” Tarpparlamentinę konferenciją.

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto pirmininko Algirdo Kunčino komandiruotei į š. m. gegužės mėn. 23-24 d. Atėnuose (Graikija) vyksiančią XIII-ąją “Eurekos” Tarpparlamentinę konferenciją.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2002 04 05.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas