Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2002-04-03 d. posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2002 m. balandžio 3 d. posėdyje apsvarstė žemdirbių konferencijos “Žemės ūkis Europos Sąjungos plėtros procesų sūkuryje” rezoliucijos įgyvendinimo galimybes. Nuspręsta sudaryti Kaimo reikalų komiteto darbo grupę, kurios vadovu paskirtas Jeronimas Kraujelis. Grupės nariai G. Mikolaitis, J. Čiulevičius, V. Rinkevičius ir V. Žalnerauskas per dvi savaites parengs pasiūlymus dėl rezoliucijoje pateiktų priemonių įgyvendinimo.

Išklausyta Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktoriaus Vyganto Katkevičiaus informacija apie žemės ūkio ir maisto produktų prekybos politikos įgyvendinimą.

Pažymėta, kad pastaraisiais metais didėja Lietuvos užsienio prekyba žemės ūkio ir maisto prekėmis. Per paskutinius tris metus eksportas padidėjo 43 proc., o importas –12 proc. Neigiamas užsienio prekybos balansas sumažėjo daugiau nei per pusę: nuo 800 mln. Lt iki 340 mln. Lt. Neigiamas prekybos balansas yra prekyboje mėsa ir mėsos produktais, ypač daug importuojama paukštienos.

2001 m. pagrindinės eksporto rinkos buvo ES šalys (29 proc. eksporto), NVS (33 proc.), Baltijos šalys (19 proc.). Daugiausia importuota (37 proc.) iš ES šalių.

Akcentuota, kad Lietuvos prekybos apimtys su ES ir toliau didės, o Lietuvai tapus ES nare prekiausime be muitų ne tik su dabartinėmis 15 ES šalimis bet ir su dar 8 Centrinės Europos šalimis, todėl tiek žemės ūkio produkcijos gamintojai tiek perdirbėjai turi diegti naujas technologijas, gerinti produkcijos kokybę bei ruoštis dalyvauti bendroje ES rinkoje.

Komiteto nariai išklausė Ūkio ministerijos viceministro Aniceto Ignoto ir Žemės ūkio ministerijos Infrastruktūros ir agroserviso skyriaus viršininko Jono Petrašiūno informaciją apie Biokuro įstatymo įgyvendinimą.

Komiteto nariai apsvarstę Biokuro įstatymo įgyvendinimo eigą konstatavo, kad vykdoma nepakankama Vyriausybės biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo politika, nerengiamos ir nėra patvirtintos biokuro ir etanolio gamybos bei kitų alternatyvių energijos šaltinių naudojimo programos, nenumatyti šioms programoms tiksliniai valstybės biudžeto asignavimai, neremiami investiciniai projektai, nevykdomi biokuro moksliniai tiriamieji darbai.

Žemės ūkio ministerija, atsakinga už šio įstatymo įgyvendinimą, neturi aiškios strategijos dėl biokuro pramonės plėtros, nepakankamai dirba su potencialiais biokuro gamintojais ir naudotojais, nepalaiko ryšių su vietos savivaldos institucijomis skatinant naudoti vietinius energijos išteklius.

Tik praėjus beveik dviems metams nuo Biokuro įstatymo priėmimo keletas įmonių numato pradėti gaminti biokurą. Komitetas kreipsis į Vyriausybę, kad ji paspartintų Biokuro programos parengimą ir vykdymą.

 

 

Leonardas Michelbertas, 39 67 66.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas