Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. balandžio 3 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1-2.SVARSTYTA:

Įmonių rejestro įstatymo, jį keitusių bei su juo susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-1345.

Įmonių rejestro įstatymo 3, 5, 7, 9 ir 10(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1480.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

    1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (IXP-1345).
    2. Siekiant harmoningo Civilinio kodekso, Juridinių asmenų registro įstatymo (bei su šiais teisės aktais susijusių Vyriausybės nutarimų) nuostatų įgyvendinimo, pritarti Seimo narės S.Burbienės pateiktam Įmonių rejestro įstatymo 3, 5, 7, 9 ir 10(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (IXP-1480) pateikimui.
    3. Konstatuoti, kad siekiant antrame punkte išdėstytų tikslų, tikslinga pirmiausia priimti Seimo narės S.Burbienės teikiamą įstatymo projektą (IXP-1480). Šį įstatymo projektą laikyti pagrindiniu. Įmonių rejestro įstatymo, jį keitusių bei su juo susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą (IXP-1345), atitinkamai papildžius, svarstyti kaip Įmonių rejestro įstatymo 3, 5, 7, 9 ir 10(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (IXP-1480) palydimąjį įstatymo projektą.
    4. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

 

3.SVARSTYTA:

Šiaulių laisvosios ekonominės zonos likvidavimo įstatymo projektas IXP-1377 ES.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

  1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

4.SVARSTYTA:

Akcinių bendrovių įstatymo 79 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1416.

NUSPRĘSTA ("už" - 7, "prieš"-3, "susilaikė" - 3):

1. Pritarti iniciatoriaus pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: R.Sinkevičius.

 

5.SVARSTYTA:

Akcinės bendrovės "Naftos terminalas" įstatinio kapitalo mažinimo įstatymo projektas IXP-1476.

NUSPRĘSTA (“už” – 8, “prieš” – 2, “susilaikė” – 3):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

2. Prašyti valstybės institucijų iki šio įstatymo projekto priėmimo pateikti Seimui:

1) Valstybės kontrolės - turimus duomenis apie akcinių bendrovių “Naftos terminalas” ir “Klaipėdos nafta” finansinės – ūkinės veiklos tikrinimo rezultatus.

2) Specialiųjų tyrimų tarnybos - ar nėra atliekamas tyrimas, ar iškeltos bylos dėl akcinių bendrovių “Naftos terminalas” ir “Klaipėdos nafta”.

3) Ūkio ministerijos ir Vertybinių popierių komisijos - apie akcinių bendrovių “Naftos terminalas” ir “Klaipėdos nafta” įstatinio kapitalo formavimą ir šių bendrovių vertybinių popierių emisijas bei jų antrinę apyvartą.

3. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Greičiūnas.

 

6. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-04-08) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-04-08) darbotvarkę.

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Seimo nutarimo „Dėl celiuliozės gamyklos statybos Lietuvoje projekto“ projekto IXP-1484 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, E.Maldeikį, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Civilinio kodekso 6.929 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1381 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, J.Veselką ir komiteto patarėją G.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Akcizų įstatymo 22 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projekto IXP-1455 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, A.Vazbį ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).
Naujausi pakeitimai - 2002 04 04.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas