Lietuvos Respublikos Seimas

2002 04 03 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitete vyko Seimo nutarimo "Dėl Vilniaus pilių kultūrinio rezervato ribų nustatymo ir jo zonų ribų plano patvirtinimo" projekto IXP-1457 svarstymas. Diskusijoje dalyvavo Aplinkos, Kultūros ministerijų, Valstybinės aplinkosaugos komisijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Vilniaus universiteto atstovai. Pagrindinis šio Seimo nutarimo tikslas nustatyti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato ribas ir patvirtinti jo zonų ribų planą, nes priėmus naują Saugomų teritorijų įstatymą, teisė nustatyti ir keisti valstybinio kultūrinio rezervato ribas ir ribų planus nuo 2001 gruodžio 28 d. suteikta Seimui Vyriausybės teikimu. Nuspręsta: komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti J.Juozaitienę ir V.Einorį; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų Seimo nutarimo "Dėl Vilniaus pilių kultūrinio rezervato ribų nustatymo ir jo zonų ribų plano patvirtinimo" projektui IXP-1457 laukia iki 2002 m. balandžio 8 d.; prašyti Seimo Švietimo mokslo ir kultūros, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų, Valstybinės paminklosaugos komisijos, visuomeninių ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas dėl Seimo nutarimo "Dėl Vilniaus pilių kultūrinio rezervato ribų nustatymo ir jo zonų ribų plano patvirtinimo" projekto IXP-1457 iki 2002 m. balandžio 8 d.; Seimo nutarimo "Dėl Vilniaus pilių kultūrinio rezervato ribų nustatymo ir jo zonų ribų plano patvirtinimo" projekto IXP-1457 svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2002 m. balandžio 8 d.

Komitete vyko Seimo nutarimo "Dėl Žuvinto valstybinio rezervato statuso pakeitimo" projekto IXP-1475 svarstymas. Nuspręsta: komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti J.Juozaitienę ir V.Baravyką; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų Seimo nutarimo "Dėl Žuvinto valstybinio rezervato statuso pakeitimo" projektui IXP-1475 laukia iki 2002 m. balandžio 8 d.; prašyti visuomeninių ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas dėl Seimo nutarimo "Dėl Žuvinto valstybinio rezervato statuso pakeitimo" projekto IXP-1475 iki 2002 m. balandžio 8 d.; Seimo nutarimo "Dėl Žuvinto valstybinio rezervato statuso pakeitimo" projekto IXP-1475 svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2002 m. balandžio 8 d.

Teisės departamentas pateikė komitetui išvadą Dėl Medžioklės įstatymo projekto IXP-1441. Po diskusijų nuspręsta: prašyti Aplinkos ministerijos atstovų įvertinti Teisės departamento pastabas ir pateikti komitetui savo išvadas iki š.m. balandžio 5 dienos.
Naujausi pakeitimai - 2002 04 04.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas