Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-27 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vitas Matuzas, Vladimiras Orechovas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Kviestieji asmenys:
Agintaitė J., Seimo nario V. Kvietkausko padėjėja,
Andrijauskas K., Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės skyriaus vedėjas,
Barakauskas T, Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius,
Blažaitytė L., AB “Lietuvos radijo ir televizijos centras” skyriaus viršininkė,
Gudelytė-Harvey E., AB “Lietuvos telekomas” juridinio skyriaus direktorė,
Jablonskis M., “Bitė GSM” direktorius,
Kazakevičius E., LR Vyriausybės kanceliarijos skyriaus vedėjas,
Lamanauskas T., Ryšių reguliavimo tarnybos juridinio skyriaus vedėjas,
Maikštėnas D., “Omnitel” rinkos strategijos koordinatorius,
Nemanis G., Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės specialistas.
Pupkevičius D., “Omnitel” viceprezidentas,
Ramanavičius V., Susisiekimo ministerijos departamento direktoriaus pavaduotojas,
Ramonas A., Susisiekimo viceministras,
Songaila G., Lietuvos radijo ir televizijos asociacija,
Stanislovaitis A., Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės skyriaus vedėjas,
Steponavičienė G., Lietuvos laisvosios rinkos instituto viceprezidentė,
Šalauskas V., Susisiekimo ministro patarėjas,
Šarkus J., “Tele 2 “ valdybos narys,
Šiaučiulienė M., Susisiekimo ministerijos vyr. specialistė,
Šlekytė J., “Omnitel” juridinio skyriaus vadovė,
Švilpaitė E., Advokatų kontora “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai”,
Ūsas J., AB “Lietuvos telekomas” ypatingų projektų direktorius,
Vydmontas A., AB “Lietuvos radijo ir televizijos centras” generalinis direktorius,
Žylius R., Seimo nario G. Babravičiaus visuomeninis padėjėjas,

Darbotvarkė:

1. Dėl naujos redakcijos Telekomunikacijų įstatymo projekto svarstymo eigos bei galutinio projekto varianto derinimo (pranešėjai: V. Orechovas, A. Ramonas, V. Šalauskas).
2. Elektroninio parašo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1189 (pranešėjai: A. Kunčinas, G. Babravičius).
3. 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1456 (pranešėjas: A. Kunčinas).

1. SVARSTYTA: Dėl naujos redakcijos Telekomunikacijų įstatymo projekto svarstymo eigos bei galutinio projekto varianto derinimo (pranešėjai: V. Orechovas, A. Ramonas, V. Šalauskas).

NUSPRĘSTA: Išklausyta Susisiekimo viceministro A. Ramono ir Susisiekimo ministro patarėjo V. Šalausko informacija dėl naujos redakcijos Telekomunikacijų įstatymo projekto svarstymo eigos bei galutinio projekto varianto derinimo.

2. SVARSTYTA: Elektroninio parašo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1189 (pranešėjai: A. Kunčinas, G. Babravičius).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam Elektroninio parašo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui.
2. Siūlyti Seimo valdybai sudaryti darbo grupę Elektroninio parašo įstatymo naujos redakcijos rengimui.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA: 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1456 (pranešėjas: A. Kunčinas).

NUSPRĘSTA: Pritarti 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1456.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2002 04 02.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas