Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-25 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vytautas Kvietkauskas, Vitas Matuzas, Vladimiras Orechovas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Kviestieji asmenys:
G. Dzemyda, Matematikos ir informatikos instituto direktoriaus pavaduotojas.
R. Gudaitis, Žurnalistų etikos inspektorius.

Darbotvarkė:

1. Informatikų rengimo problemos Lietuvoje (pranešėjas: G. Dzemyda).
2. Žurnalistų etikos inspektoriaus 2001 metų veiklos ataskaita (pranešėjas: V. Kvietkauskas).
3. 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1456 (pranešėjas: A. Kunčinas).
4. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos pirmininko M. Martinaičio ataskaita (pasirengimas svarstymui).
5. Komandiruotė į Minske (Baltarusija) organizuojamą IX-ąją tarptautinę specializuotą telekomunikacijų, informacijos ir bankinių technologijų parodą bei kongresą.
6. Komandiruotė į Rygoje (Latvija) organizuojamą tarptautinį forumą „Baltic IT&T 2002: eBaltics“.

1. SVARSTYTA: Informatikų rengimo problemos Lietuvoje (pranešėjas: G. Dzemyda).

NUSPRĘSTA: Susipažinta su informatikų rengimo problemomis Lietuvoje ir nuspręsta grįžti prie šių problemų svarstymo, pasikviečiant į komiteto posėdį universitetų atstovus.

2. SVARSTYTA: Žurnalistų etikos inspektoriaus 2001 metų veiklos ataskaita (pranešėjas:
V. Kvietkauskas).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti Žurnalistų etikos inspektoriaus 2001 metų veiklos ataskaitai.
2. Teikti Seimui svarstyti Seimo nutarimo “Dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus 2001 metų veiklos ataskaitos” projektą.
3. Pavesti V. Kvietkauskui pristatyti Seimo posėdyje Seimo nutarimo “Dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus 2001 metų veiklos ataskaitos” projektą.
4. Siūlyti Seimui svarstyti Seimo nutarimo “Dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus 2001 metų veiklos ataskaitos” projektą 2002 m. balandžio 4 d. plenariniame posėdyje.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA: 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1456 (pranešėjas: A. Kunčinas).

NUSPRĘSTA: Svarstyti 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1456 kovo 27 d. komiteto posėdyje.

4. SVARSTYTA: Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos pirmininko M. Martinaičio ataskaita (pasirengimas svarstymui).

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėju paskirti V. Kvietkauską.
2. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos pirmininko M. Martinaičio ataskaitą svarstyti balandžio 4 d. arba balandžio 8 d. komiteto posėdyje.

5. SVARSTYTA: Komandiruotė į Minske (Baltarusija) organizuojamą IX-ąją tarptautinę specializuotą telekomunikacijų, informacijos ir bankinių technologijų parodą bei kongresą.

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto pirmininko pavaduotojo Gintauto Babravičiaus, komiteto narių Vladimiro Orechovo ir Vytauto Kvietkausko komandiruotei į Minske (Baltarusija) organizuojamą IX-ąją tarptautinę specializuotą telekomunikacijų, informacijos ir bankinių technologijų parodą bei kongresą.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

6. SVARSTYTA: Komandiruotė į Rygoje (Latvija) organizuojamą tarptautinį forumą „Baltic IT&T 2002: eBaltics“.

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto pirmininko Algirdo Kunčino komandiruotei į Rygoje (Latvija) organizuojamą tarptautinį forumą „Baltic IT&T 2002: eBaltics“.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2002 04 02.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas