Lietuvos Respublikos Seimas

LR Seimo Pirmininko Artūro Paulausko vizito Vašingtone 2001m. liepos 24-28d. ataskaita

Susitikimas su JAV Kongreso Atstovų rūmų spykeriu Dennis Hastert (R-IL). Šiame susitikime taip pat dalyvavo kongresmenai Henry Hyde (R-IL, Tarptautinių ryšių komiteto pirmininkas), Curt Weldon (R-PA, Ginkluotųjų pajėgų, Mokslo komitetų narys), John Simkus (R-IL, Energetikos ir komercijos komiteto narys), Doug Bereuter (R-NEB, Tarptautinių ryšių, Transporto ir infrastruktūros, Žvalgybos, JAV Atstovų rūmų delegacijos NATO PA pirmininkas), Porter Goss (R-FLA, Žvalgybos komiteto pirmininkas), Christopher Cox (R-CA, Energetikos komiteto narys), Alcee Hastings (D-FLA, Tarptautinių ryšių, Žvalgybos komitetų narys), Dennis Kucinich (D-OH, Švietimo ir žmogiškųjų resursų, Vyriausybės reformų komitetų narys), Michael Rogers (R-MI, Transporto ir infrastruktūros komiteto narys).

Kiti susitikimai JAV Atstovų rūmuose ir Senate su: senatorium Richard Durbin (D-IL, Asignavimų, Vyriausybės reikalų, Teisėtvarkos, Žvalgybos komitetų narys), kongresmenu Elton Gallegly (R-CA, Tarptautinių ryšių komiteto ir Teisėtvarkos komiteto narys, Europos pakomitečio pirmininkas), senatorium Peter G.Fitzgerald (R-IL, Žemės ūkio, Komercijos, mokslo ir transporto, Smulkaus verslo komitetų narys), kongresmenu Tom Lantos (D-12th CA, Tarptautinių ryšių, Vyriausybės reformų komitetų narys), kongresmenu Bob Stump (R-AZ, Karinių pajėgų komiteto pirmininkas), kongresmenu Dave Camp (R-MI, Taisyklių komiteto narys).

Susitikimų metu Kongreso narių išsakytos mintys:

1. Išreikšta tvirta pozicija dėl NATO plėtros tęstinumo 2002m. Prahoje;

2. Rusija neturi jokios veto teisės plėtros atžvilgiu;

3. Lietuva ir kitos Baltijos valstybės Atstovų rūmuose ir Senate turi nemažai rėmėjų;

4. Pastebėtas aiškus LR naujos vyriausybės įsipareigojimas tęsti užsienio politikos tikslų įgyvendinimą;

Susitikimas su JAV Nacionalinio saugumo patarėjos pavaduotoju Stephen J.Hadley. Susitikime su S.Hadley A.Paulauskas patvirtino Lietuvos užsienio politikos tęstinumą, NATO integracijos siekį, pagyrė G.W.Bush kalbą Varšuvoje, patikino, kad Lietuva tęs pasiruošimus. Seimo Pirmininkas akcentavo JAV investicijų, ypač "Williams" svarbą ir teigė, jog artėjančioje neeilinėje sesijoje Seimas priims įstatymus, reikalingus "Williams" ir "Jukos" susitarimui įsigalioti. S.Hadley pagyrė Lietuvos pasirodymą MAP programoje. Debatai dėl pakvietimų prasidės šį rudenį, tačiau svarbiausia jų dalis vyks kitų metų pavasarį, ir Lietuva turi siekti kuo geresnio įvertinimo III MAP cikle. Bush kalba Varšuvoje nubrėžė aiškias perspektyvas, dabar šalių kandidačių individualus reikalas kuo geriau atitikti reikalavimus.

Susitikimas su JAV Valstybės Departamento Pasekretore Europai ir Eurazijai Elisabeth Jones. Susitikime su E.Jones aptartas Lietuvos pasiruošimas NATO narystei, energetikos reikalai, istorinio teisingumo klausimai. A. Paulauskas užtikrino, kad bus tęsiama Lietuvos užsienio politika, kad Lietuva remia "Williams" ir "Jukos" susitarimą ir priims reikalingus įstatymus. E.Jones pažadėjo tai perduoti energetika besidominčiam viceprezidentui R.Cheney. E.Jones pasveikino Pirmininką už gerą iniciatyvą aktyviai domėtis ir spręsti Holokausto klausimus. E.Jones paprašė Lietuvos paramos dėl Durbanoje artėjančios konferencijos rasizmo ir sionizmo klausimu.

Susitikimas su JAV Valstybės departamento pasekretore Globaliniams klausimams Paula Dobriansky. Susitikime buvo aptarti Lietuvos užsienio politikos prioritetai. Pasikeista nuomonėmis apie situaciją Ukrainoje, Baltarusijoje, Rusijoje, ypač Kaliningrdo srityje.

Diskusija Nacionaliniame Gynybos Universitete (NDU) su programų direktoriumi S.Flanagan ir MAP analitiku J. Simon. Diskusijoje aptarta NATO plėtros eiga ir MAP procesas. Pažymėta, kad JAV liks NATO plėtros lyderiu. Svarbu, kad kiekvienas naujas NATO narys kažkuo prisidėtų prie NATO kolektyvinio saugumo.

Susitikimas su Dr. Z.Brzezinskiu ir JAV NATO komiteto nariais bei saugumo politikos srityje dirbančiais pareigūnais dirbančiais JAV Valstybės Departamente bei JAV Kongreso atstovais. Susitikime dalyvavo Paige Reffe, V.Ušackas, R.Razgaitienė, E.Vėberytė, K.Jankauskas, R.Norkus, P.Reffe su žmona, R.Scheunemann, Ian Brzezinski, M.Haltzel, W.Andrusyszyn, J.Finley. Vyko ekspertų lygio diskusija apie NATO plėtrą tarp Lietuvos narystę remiančių žmonių. Seimo Pirmininkas pasidalino mintimis apie Lietuvos užsienio politikos prioritetus.

Apsilankymas Holokausto memorialiniame muziejuje. Susitikime dalyvavo JAV žydų organizacijų bei istorinio teisingumo reikalus kuruojančiais JAV Kongreso ir administracijos atstovai: JAV Valstybės departamento ambasadorius Holokausto klausimams J.D.Bindenagel, Valstybės departamento Šiaurės Europos/Baltijos šalių ofiso direktorė K.Fitzpatrik, JAV kongresmeno T.Lantos padėjėja K.King, JAV Teisingumo departamento Specialiųjų tyrimų ofiso pareigūnas M.Macqueen, JAV Holokausto muziejaus tarptautinių reikalų direktorius W.Fisher (susitikimo organizatorius iš JAV pusės), Amerikos žydų komiteto Europos reikalų direktoriaus A.Baker padėjėjas Eric Fusfield, "Anti-Defamation" Lygos Vašingtono skyriaus direktorius J.Hordess, "National Congress on Soviet Jewrey" direktorius santykiams su administracija Shai Franklin, B'nai B'rith direktorius teisiniams reikalams Jason Epstein bei dar keletą žemesnio rango atstovų iš tų pačių organizacijų.

Susitikimo metu Seimo Pirmininkas A.Paulauskas perskaitė pranešimą. Pranešime akcentuota, kad Lietuva vis aiškiau suvokia savo praradimus Holokausto vykdymo metais, pristatytos Lietuvos pastangos atkuriant istorinį teisingumą bei supažindinta su Tarptautinės komisijos nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti darbu, Nacionaline Holokausto švietimo programa, genocido bylų tyrimu bei planais įamžinti naujas atmintinas vietas. Susitikimo diskusija bei klausimų-atsakymų sesija vyko bendradarbiavimo dvasioje.

NSCJ direktorius Shai Franklin prašė Lietuvos paramos palaikant JAV žydų bendruomenės poziciją JT Pasaulio konferencijos prieš rasizmą, rasinę diskriminaciją, rasinę ksenofobiją ir susijusią netoleranciją atžvilgiu, kuri įvyks rugpjūčio mėn. pabaigoje Pietų Afrikos Respublikoje, Durbanoje. S.Franklin teiravosi apie galimybę LR Seime priimti specialią rezoliuciją, pasisakančią prieš kontroversiją keliančių klausimų įtraukimą į konferencijos darbotvarkę. Seimo Pirmininkas A.Paulauskas paprašė pasidalinti rezoliucijos projektu. Ambasadorius V.Ušackas atkreipė dėmesį, kad LR Seimas panašią deklaraciją dėl rasizmo ir ksenofobijos yra priėmęs dar 1995m.

Susitikimas su su būsimu "Williams International" prezidentu investicijų klausimais R.Bernard. Pristatyta Williams International veikla atskiruose regionuose, aptartas Williams ir Jukos susitarimas, Williams verslo plėtimo planai Lietuvoje. A.Paulauskas išreiškė paramą Williams-Jukos susitarimui ir užtikrino Seimo siekį, kad Mažeikių nafta dirbtų sėkmingai.

Susitikimas su J.Linn, Pasaulio Banko Viceprezidentu Europos ir Centrinės Azijos regionui. J.Linn pristatė rengiamus projektus Lietuvoje, išreiškė norą ir viltį dirbti su nauja LR Vyriausybe šioje srityje.

Susitikimas su Lietuvos-JAV Verslo Tarybos prie JAV prekybos rūmų atstovais. Seimo Pirmininkas pasakė trumpą kalbą, kurioje pabrėžė vykdomas šalies pertvarkymo reformas, atkreipė dėmesį į gerėjančią šalies ekonomiką ir paragino aktyviau investuoti į Lietuvą.

Susitikimas su Komercijos departamento IT administracija bei Šiaurės Virginijos Technologijų tarybos atstovais. Susitikime domėtasi JAV vykdoma IT skatinimo politika, valstybinių institucijų ir privataus IT sektoriaus kompanijų bendradarbiavimu.
Naujausi pakeitimai - 2002 04 02.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

LR Seimas