Lietuvos Respublikos Seimas

SOCIALINĖ APSAUGA IR DARBAS (IŠ SEIMO IV (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS 2002-03-19 SEIMO NUTARIMU Nr. IX-792

 

 

 

 

Eil.

Nr.

Projekto Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

142.

IXP-1268, IXP-1269

ES

Darbo kodeksas

Vyriausybė

Vyriausybė, SRDK

kovas

143.

IXP-1229

ES

Pensijų sistemos reformos įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, SRDK

balandis

144.

IXP-1277–

IXP-1284,

IXP-1412,

IXP-412A,

IXP-1427,

IXP-1437,

IXP-1329,

IXP-1409

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai

Vyriausybė,

A.Sysas,

R.Palaitis, A.Melianas,

G.Šivickas, V.Karbaus-kis,

(A)B.Vėsaitė

Vyriausybė, SRDK, EK, BFK, SRK,

TTK, NSF, SKF

kovas–gegužė

145.

IXP-397,

IXP-1218,

IXP-789,

IXP-1411

Valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai

P.Gražulis,

A.Stasiškis,

A.Salama-kinas,

A.Sysas

SRDK,

PORDK

kovas–balandis

146.

IXP-548,

IXP-1392

Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai

A.Melianas,

J.Veselka

SRDK,

J.Veselka, MSNG

kovas

147.

IXP-1147

Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas

A.Sysas

SRDK

balandis

148.

IXP-1204,

IXP-1323,

IXP-1415,

IXP-691

Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai

Vyriausybė,

A.Sysas,

A.Sakalas

VVSK, SRDK, VVSK,

NSGK

kovas–balandis

149.*

IXP-1379

Darbo sutarties įstatymo 26 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

150.

IXP-1375,

IXP-1376

Socialinių paslaugų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymai

Vyriausybė

Vyriausybė, VVSK

kovas

151.

IXP-1421

Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 2, 4, 4(1), 5, 7, 8, 9 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

birželis

152.

 

Socialinės apsaugos pagrindų įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

birželis

153.

 

Darbo užmokesčio indeksavimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

birželis

154.

 

Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

birželis

155.

 

Nedarbo socialinio draudimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

birželis

156.

 

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų, atleidžiamų dėl jos eksploatavimo nutraukimo, papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymas

Vyriausybė,

VNDPF

Vyriausybė,

KIAERP,

VNDPF

gegužė

157.

IXP-504

Valstybės turto fondo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

J.Veselka

SRDK

kovas

158.

IXP-40

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 1 ir 7 straipsnių papildymo įstatymas

J.Razma

SRDK

kovas

159.

 

Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas

A.Sysas

SRDK

balandis

160.

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 15, 34, 71 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

A.Sysas

SRDK

gegužė

161.

 

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo pakeitimo ir papildymo įstatymas

A.Sysas

SRDK

gegužė

162.

 

Agentūrinio darbo įstatymas

A.Sysas

SRDK

birželis

163.

 

Darbo tarybų įstatymas

A.Sysas

SRDK

gegužė

164.

IXP-1410

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

SRDK

kovas

 

 




Naujausi pakeitimai - 2002 04 02.
Renata Liekienė



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas