Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 02-03-27

 

Komitetas svarstė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 1, 2, 34, 36, 37(1), 38, 42, 43, 44, 45, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1277. Šiuo įstatymo projektu siekiama centralizuoti valstybinio socialinio draudimo įmokų ir mokesčių administravimą. Nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas, ir suderinti įstatymo projekto nuostatas su priimtais įstatymais, reglamentuojančiais valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo ir jų mokėjimo tvarkos pakeitimus.

Antru klausimu komitetas svarstė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo 5, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1279. Nutarta pritarti komiteto patobulintam projektui. Priėmus šį įstatymą, lėšų pervedamų į Privalomąjį sveikatos draudimo fondą, reglamentavimo klausimai nebebūtų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo reguliavimo objektu.

Trečiu klausimu komitetas svarstė Socialinių paslaugų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1375. Šiuo įstatymo projektu siekiama suderinti juridinių asmenų - šeimynų (toliau – šeimynos) steigimą, reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą su 2000 m. liepos 17 d. priimtu Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir įsigaliojusiu 2001m. liepos 1 d. Nutarta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. Atsižvelgiant į tai, kad Šeimynų nuostatai turi būti patvirtinti Vyriausybės nutarimu, o Socialinių paslaugų teikimo reformos įgyvendinimo priemonėse (patvirtintose Vyriausybės nutarimu 2002-02-06 Nr. 171) numatyta 2002 m. II ketvirtyje parengti vaikų globos sistemos reorganizavimo strategiją, taip pat 2002 m. III ketvirtyje - parengti naujos redakcijos Socialinių paslaugų įstatymo projektą, siūlyti Vyriausybei iš esmės apsvarstyti šeimynų statusą ir veiklos principus (ar šeimynos atitinka juridinio asmens požymius, koks yra šeimynų motinų (tėvų) darbo apmokėjimo teisinis pagrindas ir pan.), ir parengti atitinkamų teisės aktų projektus.

Komitetas apsvarstė Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1376. Šiuo įstatymo projektu siekiama suderinti juridinių asmenų - šeimynų (toliau – šeimynos) steigimą, reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą su 2000 m. liepos 17 d. priimtu Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir įsigaliojusiu 2001m. liepos 1 d. Nutarta siūlyti pagrindiniam - Valstybės valdymo ir savivaldybių - komitetui pritarti įstatymo projektui.

Komitetas apsvarstė Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 36, 45(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1409. Šiuo įstatymo projektu siekiama sumažinti pensininkų nepasitenkinimą galiojančia valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų skyrimo ir mokėjimo sistema ir pradėti palaipsniui reformuoti našlių pensijų sistemą. Nutarta pritarti iniciatorių pateiktam projektui.

Komitetas pasirengė svarstyti:

- Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektus Nr. IXP-1412 (teikėjas Seimo narys A. Sysas), IXP-1412A (Seimo narė B.Vėsaitė), IXP-1427(teikėjai Seimo nariai R. Palaitis, A. Melianas), IXP-1437 (teikėjai Seimo nariai G. Šivickas, V. Karbauskis). Nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti S.Kružinauską ir A. Melianą, šiam įstatymo projektui prašyti Vyriausybės išvados. Skelbti spaudoje nuo 02-03-29 laukti pasiūlymų iki 02-04-04, komitete svarstyti gavus Vyriausybės išvadą.

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo projektą

Nr. IXP-1415. Nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Poplavskį ir A. Sysą, šiam įstatymo projektui prašyti Vyriausybės išvados. Komitete svarstyti 02-04-24.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 03 29.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas