Lietuvos Respublikos Seimas

IV (pavasario) sesijos DARBO PLANAS

Patvirtinta:

KRK posėdyje 2002-03-27

Protokolas Nr.12

Registr.

Nr.

Projekto pavadinimas

Rengė

Svarstymo

mėnuo

Kuratoriai

IXP-1336

Civilinio proceso kodekso 102 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymo projektas

A.Paulauskas

Kovas

G.Kniukšta

L.Michelbertas

IXP-1244

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5, 12 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

LRV

Kovas

M.Pronckus

A.Brokorius

IXP-698

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

A.Vazbys

Kovas

M.Pronckus

A.Brokorius

IXP-656

Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir 10 straipsnio papildymo įstatymo projektas

R.Ruzas

Kovas

E.Karečka

A.Brokorius

IXP-1383

Įstatymo dėl papildomo protokolo dėl prekybos žuvimis ir žuvų produktais tvarkos prie Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos Bendrijų bei šalių narių, iš vienos pusės, ir Lietuvos Respublikos iš kitos pusės, ratifikavimo projektas

LRV

Kovas

G.Kniukšta

A.Brokorius

IXP-492(2)

Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

P.Gražulis

Kovas

P.Gražulis

L.Michelbertas

IXP-1448

Vietos savivaldos įstatymo 8, 17, 19, 21 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo 8 straipsnio 28 punkto pakeitimo įstatymo projektas

LRV

Kovas

G.Kniukšta

A.Brokorius

IXP-1449

Apskrities valdymo įstatymo 4, 5, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkto 6 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas

LRV

Kovas

G.Kniukšta

A.Brokorius

IXP-1450

melioracijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

LRV

Kovas

Z.Mačernius

A.Brokorius

IXP-

Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

LRV

Kovas

P.Gražulis

L.Michelbertas

IXP-

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 17226, 221, 225 ir 2591 straipsnių pakeitimo, 247 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

LRV

Kovas

E.Karečka

L.Michelbertas

IXP-1120

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo projektas

Seimo k. KPR

Balandis

G.Kniukšta

J.Čiulevičius

A.Brokorius

IXP-269(5)

Cukraus įstatymo 2 ir 6 straipsnių papildymo ir įstatymo papildymo 7 straipsniu įstatymo projektas

A.Butkevičius

Balandis

G.Mikolaitis

R.Abugelis

IXP-1301

Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

LR Prezidentas

Balandis

E.Karečka

A.Brokorius

IXP-618(2)

LR Seimo nutarimo "Dėl Seimo Biokuro reikalų komisijos sudarymo" projektas

G.Kniukšta

Balandis

G.Kniukšta

A.Brokorius

IXP-

Gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įstatymo projektas

LRV

Gegužė

E.Karečka

A.Brokorius

IXP-1458ES

Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projektas

LRV

Gegužė

G.Kniukšta

J.Čiulevičius

R.Abugelis

IXP-

Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

LRV

Birželis

Z.Mačernius

A.Brokorius

IXP-

Žemės tvarkymo ir administravimo projektas

LRV

Birželis

M.Pronckus

A.Brokorius

IXP-

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

LRV

Birželis

V.Velikonis

L.Michelbertas

IXP-

Nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

LRV

Birželis

G.Mikolaitis

L.Michelbertas

IXP-

Žemės reformos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

LRV

Birželis

V.Žalnerauskas

A.Brokorius

IXP-

Ūkininko ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

LRV

Birželis

J.Čiulevičius

L.Michelbertas

IXP-1459ES

Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

LRV

Birželis

Z.Mačernius

L.Michelbertas

IXP-

Melioracijos įstatymo pakeitimo (nauja redakcija) įstatymo projektas

LRV

Birželis

Z.Mačernius

A.Brokorius

IXP-

Licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymo projektas

LRV

Birželis

G.Kniukšta

L.Michelbertas

II.Kiti numatomi svarstyti klausimai

Dėl Muitinės departamento prie Finansų ministerijos ir kitų institucijų, atsakingų už valstybės sienų apsaugą, veiklos vykdant žemės ūkio ir maisto produktų importo kontrolę

Kovas

G.Mikolaitis

L.Michelbertas

Dėl žemės reformos eigos

(Išvažiuojamasis posėdis)

Kovas

G.Kniukšta

R.Abugelis

Dėl Europos Komisijos finansinių ir kitų siūlymų šalims kandidatėms

Kovas

G.Kniukšta

R.Abugelis

Dėl ekonominių ir socialinių problemų sprendžiant mažiau palankiose ūkininkauti žemėse

Kovas

E.Karečka

L.Michelbertas

Dėl padėties žemės ūkio mokslo institucijose

Kovas

J.Čiulevičius

R.Abugelis

Dėl privačių miškų priežiūros ir miškų ūkio veiklos problemų

Kovas

V.Rinkevičius

L.Michelbertas

Dėl linininkystės plėtros

Balandis

Z.Mačernius

A.Brokorius

Dėl SAPARD lėšų įsisavinimo

Balandis

G.Kniukšta

R.Abugelis

Dėl smulkaus verslo plėtros kaime

Balandis

V.Rinkevičius

L.Michelbertas

Susitikimas su Skuodo rajono N seniūnijos bendruomene

(Išvažiuojamasis posėdis)

Balandis

E.Karečka

A.Brokorius

Dėl kaimo kelių ir susisiekimo

Gegužė

V.Rinkevičius

R.Abugelis

Dėl žuvininkystės perspektyvų

(Išvažiuojamasis posėdis)

Gegužė

G.Kniukšta

L.Michelbertas

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 03 09.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas