Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. kovo 27 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1456.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms (bendru sutarimu).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Budrevičius.

 

2.SVARSTYTA:

Darbo sutarties įstatymo 26 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1379.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ("už" balsavo 8, "prieš" - 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: P.Vilkas.

 

3.SVARSTYTA:

Muitų tarifų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1271.

NUSPRĘSTA:

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką ("už" balsavo 7, "prieš" - 2 komiteto nariai).

 

4.SVARSTYTA:

Viešųjų pirkimų įstatymo 5 ir 12 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-1149(2).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai (bendru sutarimu)

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Karbauskis.

 

5.SVARSTYTA:

Viešųjų pirkimų įstatymo 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1298(2).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai (bendru sutarimu)

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Karbauskis.

 

6.SVARSTYTA:

Alkoholio kontrolės įstatymo papildymo 53 straipsniu, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-1267(2).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ( "už" balsavo 8, "susilaikė" - 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: B.Vėsaitė.

 

7. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-04-02) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-04-02) darbotvarkę.

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių įstatymo projekto Nr.IXP-1396 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, V.Karbauskį, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Akcinių bendrovių įstatymo 79 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-1416 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, A.Vazbį, komiteto patarėją G.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

10.SVARSTYTA:

Pasirengimas Akcinės bendrovės "Naftos terminalas" įstatinio kapitalo mažinimo įstatymo projekto Nr.IXP-1476 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, J.Veselką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).
Naujausi pakeitimai - 2002 03 28.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas