Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-20 BENDRO IVPK IR BFK POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkai:
Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas Algirdas Kunčinas
Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Šivickas
Protokolą rašė: Informacinės visuomenės plėtros komiteto padėjėja Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komitetų nariai:
Gintautas Babravičius, Vitas Matuzas, Vladimiras Orechovas, Algirdas Saudargas.
Kviestųjų asmenų sąrašas pridedamas.

Darbotvarkė:
Valstybės finansų valdymo problemos informacinėje visuomenėje.

SVARSTYTA: Jungtiniame komitetų posėdyje, skirtame Nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijos aptarimui, perskaityti šie pranešimai: “Tinkamas valstybės asignavimų ir kitų finansinių resursų valdymas bei efektyvus jų koncentravimas Nacionalinėje informacinės visuomenės plėtros strategijoje” (G. Songaila, Lietuvos Nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijos darbo grupės koordinatorius), “Lėšų informacinės visuomenės plėtrai planavimo ir naudojimo stebėsenos problemos, siūlomi sprendimo būdai” (G. Vilkelis, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės direktoriaus pavaduotojas), “Informacinės visuomenės plėtros finansavimo pavyzdžiai”
(R. Tamulevičius, INFOBALT asociacijos valdybos narys).

 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas Algirdas Kunčinas

Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Šivickas

Protokolą rašė IVPK padėjėja Rita Rakevičiūtė

 
Naujausi pakeitimai - 2002 03 28.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas