Lietuvos Respublikos Seimas

2002 03 27 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitete vyko Diskusija dėl neišnaudotų Lietuvos žemės gelmių potencialo. Dalyvavo Aplinkos ministerijos, Geologijos tarnybos, Geologijos instituto atstovai. Pranešėjas Juozas Mockevičius, Geologijos tarnybos direktorius, pažymėjo, kad žemės gelmių potencialas galėtų būti naudojamas intensyviau. Nors informacija apie žemės gelmių išteklius ir plėtrą ribojančius faktorius yra sistemingai kaupiama, mažėjantis valstybinių geologinių darbų sektoriaus finansavimas riboja galimybes diegti geologinius duomenis į ūkio plėtros priemones. Žemės gelmių naudojimo bazinė teisinė sistema sukurta, tačiau kai kurių sričių (naftos, vandens ūkio) reguliavimo sistema yra neaiški, nepakankama ir deklaratyvi. Apskričių ir savivaldybių lygmenyje trūksta gamtamokslinio profilio specialistų, kurie pajėgtų tinkamai pasinaudoti geologine ir panašaus pobūdžio informacija. Po diskusijų komitetas nusprendė prašyti dalyvavusiųjų pateikti savo pastabas ir pasiūlymus iki š.m. balandžio 10 dienos.

Komitetas išklausė informaciją apie celiuliozės gamyklos statybą Lietuvoje projektą. Pranešėjas Česlovas Švetkauskas, Ūkio ministerijos vyr. specialistas, pažymėjo, kad šiuo metu Lietuvoje yra palankios sąlygos celiuliozės gamyklos statybai, nes gerai tvarkomi miškai, sukurta infrastruktūra. Vitalijus Auglys, Aplinkos viceministras, mano, kad prieš numatant statybos vietą, reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą bei surinkti reikalingą informaciją apie pažangias technologijas šioje srityje. Nuspręsta, svarstymą tęsti, kai bus pateikta oficiali Vyriausybės nuomonė dėl šio projekto.
Naujausi pakeitimai - 2002 03 28.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas