Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2002-03-27 d. posėdį

1. SVARSTYTA.

Kaimo reikalų komitetas 2002 m. kovo 27 dienos posėdyje apsvarstė Maisto įstatymo 2, 3, 4, 7, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (IXP–1075(3) ir nusprendė pritarti Komiteto pirmininko G. Kniukštos pasiūlymams šiam projektui. Pasiūlymų esmė, kad įstatymo projekto straipsniuose būtų įvardinta konkreti Vyriausybės įsteigta maisto kontrolės institucija – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Be to, Komitetas apsvarstė Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 4, 5, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo statymo projektą bei Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų Komiteto patobulintus variantus. Šiais įstatymais numatoma melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių valstybinės priežiūros funkciją iš apskričių viršininkų perduoti žemės ūkio ministerijai.

2. SVARSTYTA. Dėl padėties žemės ūkio mokslo institucijose.

NUSPRĘSTA: Sudaryti darbo grupę Kaimo reikalų komiteto sprendimui "Dėl padėties žemės ūkio mokslo institucijose" parengti.

3. SVARSTYTA. Dėl VĮ “Pieno tyrimai” veiklos.

Komitete apsvarstyta VĮ “Pieno tyrimai” veikla, atsižvelgiant į tai, ruošiamasi keisti Pieno supirkimo taisykles. Išklausytos Žemės ūkio viceministro V. Grušausko, ŽŪK “Lietuviškas pienas” generalinio direktoriaus V. Lekešio bei pavaduotojo J.Vilionio, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus K.Lukausko ir VĮ “Pieno tyrimai” direktoriaus R. Petruškevičiaus pastabos ir pasiūlymai dėl geresnio pieno kokybės tyrimų organizavimo bei Pieno supirkimo taisyklių patikslinimo.

Komiteto nariai pritarė numatomiems Pieno supirkimo taisyklių pakeitimams:

- pieno bandinių paėmimo-saugojimo-patekimo į laboratoriją laiko ir tvarkos reglamentavimo patikslinimui;

- pieno bandinių ėmimo, paruošimo, pristatymo principams imant pieną iš stambių ir smulkių ūkių, įvedant stambių ūkių (turinčių melžimo ir šaldymo įrangą) bei smulkių ūkių kategorijas;

- bandinių daugkartinio naudojimo indelių pakeitimu vienkartiniais indeliais, arbitražo sistemos įvedimui.

4. SVARSTYTA: LR 2002 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (IXP-1456).

NUSPRĘSTA: Pritarti Lietuvos savivaldybių asociacijos siūlymui. Tikslinga iki 2002 m. balandžio 15 d. parengti lėšų skaičiavimo metodiką, nes priėmus LR Vyriausybės teikiamą įstatymo projektą perduodamoms savivaldybėms žemės ūkio funkcijoms finansuoti būtų skirta apie 30 % mažiau lėšų, negu skaičiavo apskritys.

KRK informacija

2002-03-27
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas