Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. kovo 27 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

Komiteto posėdis 2002 03 27 d.

Komitetas, išklausęs komiteto patarėjos, komiteto narių bei komiteto posėdyje dalyvavusios Finansų ministerijos atstovės pastabas dėl 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-1456, bendru sutarimu nusprendė siūlyti pritarti įstatymo projektui, atsižvelgiant į Komiteto pastabą: Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 8 1 straipsnyje nustatyta, kad įstatymas, reglamentuojantis Mokesčių policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pertvarkymą, teisinį statusą bei veiklos pagrindus turi įsigalioti ne vėliau, kaip iki 2002 m. balandžio 1 d. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo projektas IXP-1337(2) Seime yra priėmimo stadijoje ir abejotina, ar įsigalios iki 2002-04-01, todėl siūlytina pritarti 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui su sąlyga, jei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymas įsigalios iki nurodytos datos, nes kitu atveju Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto 4 straipsnis. Įstatymo 1 priedėlio dalies “Asignavimai” pakeitimas, eilutėje “Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie vidaus reikalų ministerijos- įrašyti kitą datą.

Komitetas, apsvarstęs Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 1, 13, 40, 48, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1378, bei išklausęs komiteto patarėjos, komiteto narių bei Finansų ministerijos atstovės pastabas, bendru sutarimu nusprendė pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, tačiau nusprendė pasiūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į komiteto pastabas:

Įstatymo projekto 3 straipsnyje, kuriuo keičiama bazinio įstatymo 40 straipsnio 2 dalis, 1 ir 2 punktus papildyti žodžiais “ dėl savo kaltės” ir šiuos punktus išdėstyti taip:

“ Prie sunkių nusižengimų taip pat priskiriami:

1) pareigūno asmeninio antspaudo, apsauginio lipduko praradimas dėl savo kaltės;

2) pareigūno, turinčio teisę naudoti šaunamąjį ginklą, tarnybinio šaunamojo ginklo praradimas dėl savo kaltės;”.

Atkreiptinas dėmesys, kad Seimui pateikta svarstyti nauja Valstybės tarnybos įstatymo redakcija, todėl siūlytina kuo skubiau svarstyti ir priimti šį projektą (IXP-1378), nes kitu atveju jo svarstymas neteks prasmės.

Komitetas apsvarstęs LR įstatymo “Dėl Lietuvos valstybės vėliavos” pakeitimo įstatymo projektą IXP-946, Seimo nario G.Steponavičiaus pasiūlymui papildyti įstatymo 3 straipsnį 2 dalimi “Lietuvos Respublikos privatūs asmenys, valstybės ir savivaldybių įmonės bei organizacijos gali savo nuožiūra iškelti Lietuvos valstybės vėliavą” pritarta balsavimo rezultatu 5 už, 2 susilaikė. Tačiau komitetas nepritarė Seimo nario J.Sabatausko pasiūlymui pakeisti 3 straipsnio 2 punktą “ prie valstybės ir savivaldybių įstaigų bei institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų pastatų, gyvenamųjų namų - Vasario 16- ąją, Kovo 11-ąją, Liepos 6-ąją o kitomis dienomis - Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarus”.

Komitetas nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

Kadangi Administracinių teisės pažeidimų kodekso 188(1) str. pakeitimo įstatymo projektas IXP-947 yra lydintysis LR įstatymo “Dėl Lietuvos valstybės vėliavos” pakeitimo įstatymo projekto IXP-946, tai komitetas bendru sutarimu nusprendė pritarti išvados projekto rengėjų patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas, išklausęs komiteto patarėjos, komiteto narių, bei komiteto posėdyje dalyvavusio SADM atstovo pastabas, bei apsvarstęs Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTĄ IXP-1204, bendru sutarimu nusprendė:

  1. Nepritarti pagrindinio komiteto patobulintam įstatymo projektui;
  2. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti projektą, atsižvelgiant į komiteto pateiktas pastabas:

Projekto 1 str. (bazinio įstatymo 2 str. 3 d.) įtvirtinta nuostata, kad šio įstatymo nustatyti darbo užmokesčio dydžiai ir apmokėjimo sąlygos taikomi tiems valstybės pareigūnams, kuriems netaikomas Valstybės tarnybos įstatymas ir 11 p. siūloma papildyti Seimo Pirmininko ir Ministro Pirmininko skirtais pareigūnais. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog nei pačiame Valstybės tarnybos įstatyme, nei Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje tokių pataisų nesiūloma daryti. Valstybės tarnybos įstatymo 4 str. 4 d. nustatyta kam netaikomas šis įstatymas – čia yra nurodyti tik Seimo ar Respublikos Prezidento paskirti pareigūnai, neminimi nei Seimo Pirmininko, nei Ministro Pirmininko skirti pareigūnai. Todėl reikėtų suderinti tarpusavyje minėtas nuostatas.

Be to, atkreiptinas dėmesys, jog Seimo statuto 29 str., kuriame nustatyti Seimo Pirmininko įgaliojimai, nėra suteikta tokių funkcijų, kaip norima įtvirtinti svarstomame įstatymo projekte. Seimo pirmininkas teikia Seimui skirti ir atleisti , o ne pats skiria pareigūnus.
Naujausi pakeitimai - 2002 03 27.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas