Lietuvos Respublikos Seimas

LR Seimo delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje nario Vaclovo Stankevičiaus komandiruotės į Įstatymų leidybos ir žmogaus teisių komiteto posėdį Paryžiuje 2002 m. kovo 17-20 dienomis ataskaita

Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Įstatymų leidybos ir žmogaus teisių komiteto posėdžio tikslas buvo supažindinti su anksčiau vykusio susitikimo Strasbūre (2002 m. sausio 21-24 d.) sprendimų vykdymo rezultatais, išklausyti pranešimus aktualiais klausimais ir numatyti kitų posėdžių temas ir laiką bei paskirti pranešėjus.

Posėdyje buvo išklausyti pranešimai tokiomis temomis: tautinių mažumų apsauga Belgijoje, teisinė padėtis Romoje, Rusijos religijos įstatymas, Vengrijos piliečių, gyvenančių kaimyninėse šalyse, teisinė padėtis (įstatymas priimtas 19 birželio 2001 m. Vengrijos Parlamente), konfliktas Čečečnijos Respublikoje, padėtis Baltarusijoje, mirties bausmės panaikinimas Europos Tarybos stebėtojų šalyse

Pranešėjai savo pasisakymuose akcentavo tokias šiuo laikotarpiu svarbias temas, kaip Žmogaus teisių Europos konvencijos protokolų ratifikavimas, kova su vaikų grobimu, nusikaltimų, susijusių su pedofilija, prevencija, nepilnamečių apsauga nuo pornografijos platinimo internetu, tarptautinio kriminalinio teismo terorizmo aktų organizatoriams teisti sukūrimas, Ombudsmenų institucijų veiklos tobulinimas, eutanazijos klausimas, vizų režimo suvaržymo panaikinimas rytų Europos šalims ir kt.

Diskusijose, aptariant klausimus dėl šalių pasirengimo eurointegracijai, Lietuva nebuvo neigiamai paminėta.

Posėdžių pertraukų metu organizavau neformalius dalykinius susitikimus su Čekijos, Lenkijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Belgijos ir Prancūzijos delegacijų atstovais, kurie domėjosi mūsų šalies teisine padėtimi ir žmogaus teisių apsauga, atsakiau į daugybę pateiktų klausimų dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje ir NATO.

Nuspręsta kitus komiteto posėdžius organizuoti 17 gegužės Strasbūre ir birželio 13, 14 d. Saratove. Žmogaus teisių pakomitečio posėdį numatoma organizuoti Tokijuje geguižės mėnesį. Pakomitečio posėdžio pagrindinė tema - mirties bausmės panaikinimas.

Vaclov Stankevič

LRS delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje narys

2002 03 25
Naujausi pakeitimai - 2002 03 27.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas