Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko vizito Europos Taryboje ir Europos Žmogaus teisių teisme (Strasbūras (Prancūzija), 2002 m. sausio 20-22 d.) ataskaita

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas 2002 m. sausio 20 – 22 dienomis lankėsi Strasbūre (Prancūzijoje), kur susitiko su Europos Tarybos Generaliniu sekretoriumi Walteriu Schwimmeriu, kadenciją baigiančiu Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos (ET PA) Prezidentu Lordu Russellu-Johnstonu, naujuoju ET PA prezidentu Peteriu Schiederiu, Europos Žmogaus teisių teismo prezidentu Luziusu Wildhaberiu.

Sausio 21 d. Seimo Pirmininkas, kaip Europos Tarybos Ministrų komitete pirmininkaujančios šalies parlamento vadovas, pasakė kalbą Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (kalbos tekstas pridedamas).

Susitikime su Europos Tarybos Generaliniu sekretoriumi Walteriu Schwimmeriu Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas aptarė demokratijos Baltarusijoje skatinimo klausimus. W. Shwimmeris domėjosi Lietuvos patirtimi bendraujant su Baltarusijos valdžios atstovais, Lietuvos galimybėmis įtakoti demokratinių procesų raidą šioje valstybėje, jeigu jie, pasak W.Schwimmerio “apskritai egzistuoja”. Paties W. Shwimmerio nuomone, Baltarusijoje pirmiausiai turi būti įgyvendinamas valdžios atskyrimo principas, užtikrinta žiniasklaidos laisvė, užtikrinta žmogaus teisių institucijų veikla.

Seimo Pirmininkas A. Paulauskas pabrėžė, kad labiau reikėtų išnaudoti pačios Baltarusijos valdžios rodomas iniciatyvas bendrauti tarptautinėje plotmėje, stengiantis šios šalies nepalikti saviizoliacijai. A. Paulausko nuomone, siekiant pozityvių poslinkių, Baltarusijoje pirmiausiai turėtų sustiprėti parlamento galia.

W. Shwimmeris taip pat domėjosi, kokios temos galėtų būti labiausiai akcentuojamos ET Generalinio sekretoriaus ir Baltarusijos atstovų delegacijos susitikime, kuris planuojamas artimiausioje ateityje. Seimo Pirmininkas pasiūlė pirmiausiai pasidomėti Baltarusijos parlamento institucijos įtaka, kokį poveikį ši institucija gali daryti Baltarusijos Prezidentui.

ET Generalinis sekretorius taip pat domėjosi, kaip Lietuvos parlamentarai vertina Lietuvos pirmininkavimą Europos Taryboje, ar tai yra aktualu. Seimo Pirmininkas akcentavo, kad Lietuvos parlamentarai domisi pirmininkavimu ET. “Lietuvoje integracijos į Europą klausimai yra labai aktualūs”, pabrėžė A. Paulauskas.

W. Schwimmeris išreiškė viltį, kad Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą narystė Europos Taryboje išliks svarbi.

Susitikime su Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos (ET PA) Prezidentu lordu Russellu-Johnstonu Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas padėkojo lordui už aktyvią veiklą pirmininkaujant ET PA ir pirmiausiai už parodytą dėmesį Lietuvai. Kaip teigė lordas Russellas-Johnstonas, susitikimas su Seimo Pirmininku buvo paskutinis oficialus jo, kaip ET PA Prezidento susitikimas. Tą pačią dieną jis perdavė įgaliojimus naujajam ET PA Prezidentui P. Schiederiui.

Lordas Russellas-Johnstonas domėjosi Lietuvos žmonių informuotumu apie Lietuvos pirmininkavimą ET Ministrų komitete. Seimo Pirmininkas atsakė, kad Lietuvos pirmininkavimas šiam įtakingam tarptautiniam forumui pateko į svarbiausių įvykių dešimtuką, kuris buvo sudarytas remiantis gyventojų nuomonės apklausomis.

Baigiantis kadenciją ET PA Prezidentas pažymėjo, kad Europos Tarybos atliekamas darbas yra labai vertingas, tačiau nėra įdomus plačiajai visuomenei. “ET nekariauja karų, tai ką mes darome – vertinga, bet nuobodu”, pabrėžė lordas Russellas-Johnstonas.

Susitikime su naujuoju ET PA Prezidentu Peteriu Schiederiu Seimo Pirmininkas išreiškė viltį, kad glaudus bendradarbiavimas ir ryšiai su Lietuvai bus ir toliau sėkmingai plėtojami. A. Paulauskas palinkėjo naujajam ETPA vadovui sėkmės vykdant naująsias savo pareigas, bei pakvietė apsilankyti Vilniuje.

P. Schiederis gerai įvertino Lietuvos pirmininkavimą Europos Tarybos ministrų kabinete. “Pirmas įspūdis – kad pirmininkavimas Europos Tarybai Lietuvoje suvokiamas kaip visos valstybės reikalas. Tai yra geras pavyzdys kitoms Europos Tarybos narėms”, pabrėžė naujasis ET PA vadovas.

Vizito Strasbūre metu Seimo Pirmininkas taip pat susitiko su Europos Žmogaus teisių teismo (WŽTT) Prezidentu Luziusu Wildhaberiu. Susitikime taip pat dalyvavo EŽTT teisėjas Pranas Kūris.

Seimo Pirmininkas domėjosi, kiek bylų Žmogaus teisių teismas sulaukia iš Lietuvos, kokių šalių piliečiai labiausiai kreipiasi į EŽTT, kiek šių skundų yra patenkinama ir kiek jų yra atmetama. A. Paulauskas išreiškė viltį, kad skundų iš Lietuvos sumažės pradėjus veikti naujam Baudžiamojo proceso kodeksui (BPK).

L. Wildhaberis informavo, kad kiekvienais metais EŽTT pasiekia vis daugiau skundų iš įvairių šalių, jų kiekis kasmet išauga 30-33 procentais. “Daugiausiai skundų EŽTT pasiekia iš Slovakijos, Bulgarijos, po to iš visų trijų Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 88 procentai visų skundų yra atmetami, likę 12 procentų nagrinėjami”, pabrėžė EŽTT pirmininkas. Jo teigimu, iš Lietuvos gauta iš viso 767 skundai. 20 iš jų yra komunikuoti, t.y. jie turi būti išspręsti. L. Wildhaberis išreiškė viltį, kad skundų iš Lietuvos ateityje bus mažiau, o nacionalinės institucijos galėtų jas išspręsti pačios.

Seimo Pirmininkas A. Paulauskas domėjosi, ar EŽTT neketina išplėsti bylų tyrimo. L. Wildhaberis atsakė, kad ir dabar EŽTT tiria visas bylas, tačiau pripažino, kad teismas “užverstas” bylomis, ir ateityje reikės peržiūrėti bylų nagrinėjimo sistemą.

Seimo pirmininkas ir EŽTT Prezidentas aptarė teismų ir teisėjų nepriklausomumo klausimus, Seime svarstomą Teismų įstatymą. Susitikimo pabaigoje Seimo Pirmininkas pakvietė EŽTT Prezidentą apsilankyti Vilniuje.
Naujausi pakeitimai - 2002 03 27.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas