Lietuvos Respublikos Seimas

Kovo 25 d. posėdyje

Komitetas susitiko su naujos sudėties Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos atstovais. Nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkei kultūros ministrei Romai Dovydėnienei negalint dalyvauti šiame posėdyje, Komisijos generalinė sekretorė Asta Dirmaitė prisistatė pati ir pristatė kitus Vykdomojo komiteto narius: Kultūros komiteto pirmininkę Iną Marčiulionytę, Mokslo komiteto pirmininką Ramutį Bansevičių, Švietimo komiteto pirmininką Rimantą Vaitkų, Socialinių ir humanitarinių mokslų komiteto pirmininkę Aušrinę Mariją Pavilionienę. A. Dirmaitė pateikė Nacionalinės UNESCO komisijos 2000-2001 metų veiklos ataskaitą. Iš penkiolikos 2000 m. kovo mėn. 13 d. Nacionalinės Komisijos generalinės konferencijos metu apsvarstytų ir prioritetine tvarka pateiktų projektų UNESCO finansavimą 2000-2001 metams gavo aštuonios programos, iš kurių ypač paminėtinos: tarptautinė konferencija “Civilizacijų dialogas”, Kultūros ministerijos organizuota 2001 m. balandžio 23-24 dienomis, joje dalyvavo UNESCO generalinis direktorius Koichiro Masuura; programos “Kuršių nerijos nacionalinis parkas – kultūros paveldas”, “Gyvoji istorija Vilniaus pilyse” , Virtualių Lietuvos muziejų portalas – Lietuvos muziejai”. Trumpai pristatytos ir kitos UNESCO paremtos kultūros, švietimo, mokslo, socialinės programos, taip pat dvylika naujų UNESCO Dalyvavimo programai pateiktų projektų.

Buvo apsvarstytas Valstybės biudžeto įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir jam pritarta.

Komitetas susitiko su Vokietijos Bundestago viceprezidente Antje Vollmer. Pokalbio tema - Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimo švietimo, mokslo ir kultūros srityse plėtros galimybės. Viešnia ypač džiaugėsi, kad Kultūros ministerija gerai organizuoja pasirengimą Frankfurto knygų mugei, kurioje Lietuva dalyvaus kaip šalis viešnia ir turės labai geras galimybes pristatyti savo kultūrą.
Naujausi pakeitimai - 2002 03 26.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas