Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-20 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vytautas Kvietkauskas, Vitas Matuzas, Vladimiras Orechovas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Kviestieji asmenys:
P. Griciūnas, Seimo Teisės departamento vyr. konsultantas,
E. Babenskas, Seimo nario G. Babravičiaus visuomeninis padėjėjas.

Darbotvarkė:

1. Viešųjų pirkimų įstatymo 5 ir 12 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-1149 (pranešėjas: R. Vaštakas).
2. Žurnalistų etikos inspektoriaus 2001 metų veiklos ataskaita (pranešėjas: V. Kvietkauskas).

1. SVARSTYTA: Viešųjų pirkimų įstatymo 5 ir 12 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-1149 (pranešėjas: R. Vaštakas).

NUSPRĘSTA: Siūlyti iniciatoriams tobulinti Viešųjų pirkimų įstatymo 5 ir 12 straipsnių papildymo įstatymo projektą (komiteto išvada pridedama).

2. SVARSTYTA: Žurnalistų etikos inspektoriaus 2001 metų veiklos ataskaita (pranešėjas: V. Kvietkauskas).

NUSPRĘSTA:

1. Svarstyti Žurnalistų etikos inspektoriaus 2001 metų veiklos ataskaitą komiteto posėdyje kitą savaitę.
2. Pavesti V. Kvietkauskui parengti Seimo nutarimo “Dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus 2001 metų veiklos ataskaitos” projektą.

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2002 03 26.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas