Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. kovo 25 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo narių S.Burbienės (2002-02-13) ir V.Karbauskio (2002-02-26) pasiūlymai Valstybės valdymo išlaikymo kai kuriuose ūkio objektuose įstatymo projektui IXP-16(2).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti Seimo narės S.Burbienės pasiūlymams (“už” – 8, “susilaikė” - 4).

2. Pritarti Seimo nario V.Karbauskio pasiūlymui (“už” – 11, “susilaikė” - 1).

 

2.SVARSTYTA:

Antstolių įstatymo projektas IXP-1356 ES.

NUSPRĘSTA:

  1. Grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, įvertinant pateiktas pastabas bei pasiūlymus:

    1. atsižvelgiant į tai, kad liberalizuojama antstolių veikla, atitinkamai liberalizuoti ir jų steigimosi tvarką (neribojant antstolių kontorų skaičiaus);
    2. sukonkretinti antstolių atsakomybę, bei jos taikymo tvarką;
    3. nustatyti tvarką, kaip antstoliams būtų paskirstomos neefektyvios bylos.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: E.Maldeikis.
Naujausi pakeitimai - 2002 03 25.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas