Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-25 d. BFK posėdis

  1. Apsvarstytas Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1218.
  2. Įstatymo projektas pateiktas Seimo nario A.Stasiškio.

   Atsižvelgiant į tai, kad LR Vyriausybė nepritarė pateiktam įstatymo projektui - komitetas įstatymo projektui nepritarė.

   Nuspręsta:

   Atsižvelgiant į Vyriausybės išvadas - nepritarta iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

  3. Apsvarstyti pasiūlymai Azartinių lošimų įstatymo 2,3,5,8,10,12,13,14,15,16,19,21,23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-915(2) ir Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-916(2).

Nuspręsta:

  1. SVARSTYTA: Seimo nario A.Poplavskio pasiūlymai Azartinių lošimų įstatymo 2,3,5,8,10,12,13,14,15,16,19,21,23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
  2. Nr.IXP-915A(2).

   NUSPRĘSTA:

   Atsižvelgiant į tai, kad iniciatorius sutiko savo pateiktus pasiūlymus patobulinti, grąžinti iniciatoriui tobulinti.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  3. SVARSTYTA: Seimo nario G.Šivicko pasiūlymai Azartinių lošimų įstatymo 2,3,5,8,10,12,13,14,15,16,19,21,23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

Nr.IXP-915A(2SP).

  1. pasiūlymo esmė - papildyti 1 straipsnio 14 dalį žodžiais "Žaidimų automatais organizavimo tvarką nustato Vyriausybė";

2. pasiūlymo esmė - patikslinti vietas, kur negalima organizuoti lošimų - "parduotuvėse, išskyrus lažybų ir totalizatoriaus punktų steigimą prekybos centruose, kurie pagal savo paskirtį yra pritaikyti ne vien parduotuvių veiklai ir kuriuose pagal projektinį išplanavimą yra įrengtos atskiros patalpos;”

3. pasiūlymo esmė - nustatyti, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama reklamuoti azartinius lošimus - "Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama reklamuoti azartinius lošimus, išskyrus azartinius lošimus organizuojančių bendrovių, lošimų namų (kazino), bingo automatų salonų, totalizatoriaus ir lažybų punktų pavadinimus, lošimų vietos adresus bei organizuojamų lošimų rūšis, taip pat lošimų įrenginių kiekį, esantį lošimų namuose (kazino), bingo arba automatų salonuose.”

  1. pasiūlymo esmė patikslinti įstatymo įsigaliojimo tvarką:

“2. Per 4 mėnesius nuo šio įstatymo priėmimo patvirtinti žaidimų automatais organizavimo tvarką.”

“3. Bendrovės, gavusios licencijas ir leidimus atidaryti automatų ir bingo salonus, lošimų namus (kazino) pagal įstatymą, galiojusį iki šio Įstatymo priėmimo, savo veiklą pagal šį Įstatymą pertvarko iš naujo perregistruodamos licenciją.”

NUSPRĘSTA:

Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  1. SVARSTYTA: Seimo nario V.Žalnerausko pasiūlymai Azartinių lošimų įstatymo 2,3,5,8,10,12,13,14,15,16,19,21,23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

Nr.IXP-915A(2).

NUSPRĘSTA:

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

4. SVARSTYTA: Seimo nario A.Poplavskio pasiūlymai azartinių lošimų mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-916A(2).

NUSPRĘSTA:

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

3. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

  • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 163(2), 171(1), 246(1) ir 259(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1451;
  • Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 6,7,11,13,17,20,21 straipsnių pakeitimo ir papildymo, papildymo 4(1) straipsniu ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-683(2);
  • 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1456;
  • Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 2,4 straipsnių ir 1 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1460.Naujausi pakeitimai - 2002 03 25.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas