Lietuvos Respublikos Seimas

G. Dalinkevičiaus ir A. Lydekos kelionės į Švedijos Karalystę 2002 02 17-21 d. ataskaita

2001 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas A.Paulauskas ir Jungtinių Tautų vystymo programos Įgaliotoji atstovė C.Sultanoglu pasirašė Nacionalinio žmogaus teisių apsaugos veiksmų plano projektą. Remiantis šiuo dokumentu, kurio tikslas parengti efektyvų, nacionaliniu lygmeniu pripažintą ir apimantį nacionalinius prioritetus žmogaus teisių apsaugos ir rėmimo planą, pagrindinis vaidmuo tenka LR Seimo Žmogaus teisių komitetui ir Nacionalinei Hurist darbo grupei.

Lietuva tokio pobūdžio dokumentą ruošia pirmą kartą, todėl buvo svarbu pasiremti kitų šalių patirtimi. Švedijos Karalystės Teisingumo ministerija jau parengė ir pradėjo realizuoti praktikoje nacionalinį žmogaus teisių apsaugos ir rėmimo planą, taigi, darbo vizitui buvo pasirinkta būtent ši šalis.

Mūsų delegacijos, susidedančios iš Gedimino Dalinkevičiaus (LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas), Armino Lydekos (LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojas), Pauliaus Koverovo (Teisingumo ministerijos viceministras ir Hurist grupės vadovas), Aušrinės Burneikienės ( Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierė), Danutės Jočienės (Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės vyr.specialistė-ekspertė), Tomos Birmontienės (Lietuvos Žmogaus teisių centro direktorė), Ramintos Gecevičienės (projekto vadovė), tikslas buvo susipažinti su nacionalinių žmogaus teisių veiksmų planų rengimo metodika, pagrindiniais etapais, taikymo praktika.

Mūsų pageidavimu vizito organizatoriai - Švedijos teisingumo ministerija ir Švedijos institutas - į vizito darbotvarkę įtraukė ir susitikimus su pagrindinių institucijų, atsakingų už žmogaus teisių apsaugą, atstovais: Švedijos Parlamento Konstitucijos komiteto nariais, p. Caeles Eklundh (Vyriausiasis Parlamento Ombudsmenas), p. Astrid Eklund (Generalinio prokuroro pavaduotoja), p. Hans Ytterberg (Ombudsmenas prieš diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos). Susitikimų metu mums buvo pateikta išsami informacija apie šių institucijų veiklos kryptis, funkcijas, darbo metodus, praktinės veiklos, ginant žmogaus teises, rezultatus.

Švedijos Instituto organizuotame susitikime su pagrindinėmis nevyriausybinėmis Žmogaus teisių apsaugos organizacijomis (The Swedish NGO- Foundation for Human Rights) buvo aptartas jų indėlis, ruošiant nacionalinį žmogaus teisių veiksmų planą. Svarbu pažymėti, kad NVO aktyviai įtraukiamos nuo pat pradinių etapų tiek rengiant, tiek įgyvendinant patį veiksmų planą.

Susitikimo su p. Britta Lejon (Teisingumo ministerijos Viešųjų ryšių ir demokratijos reikalų ministrė) ir kitais pareigūnais metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas nacionalinio žmogaus teisių veiksmų plano aptarimui. Mums buvo išsamiai pristatyta visa plano rengimo eiga, jo įgyvendinimo perspektyvos, iškylančios problemos. Švedijos Teisingumo ministerijos specialistai kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis atliko situacijos analizę, ir tik po to, tos analizės pagrindu buvo sudarytas veiksmų planas. Visas procesas truko 2 metus. Plano įgyvendinimui skirti 3 metai.

Tikimės, kad ši kelionė pasitarnaus Nacionalinio žmogaus teisių apsaugos veiksmų plano kūrimui Lietuvoje. Atsivežta informacinė medžiaga suteikia galimybę išsamiau ir platesniame kontekste pažvelgti į mūsų plano kūrimą.

Komiteto pirmininkas Gediminas Dalinkevičius
Naujausi pakeitimai - 2002 03 25.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ŠVEDIJA

LR Seimas