Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2002-03-25 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2002-03-25 d. posėdyje svarstė:

1) Vietos savivaldos įstatymo 8, 17, 19, 21 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (IXP-1448),

2) Apskrities valdymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 4, 5, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (ixp-1449),

3) Melioracijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (IXP-1450).

Vietos savivaldos įstatymo 8, 17, 19, 21 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto tikslas - žemės ūkio klausimų koordinavimą, kaimo plėtros, šalies ir ES paramos žemės ūkiui organizavimą iš apskričių perduoti savivaldybėms.

Apskrities valdymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos apskrities valdymo 4, 5, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto bei Melioracijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų tikslas – panaikinti apskritims deleguotą melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių valstybinės priežiūros funkciją.

Praėjusių metų pabaigoje, panaikinus apskričių administracijų funkciją koordinuoti žemės ūkio klausimus, ši funkcija nebuvo deleguota savivaldybėms. Be to apskritims palikta melioracijos ir hidrotechnikos įrengimų valstybinė priežiūra, Kaimo plėtros programų skyriai, kurie yra atsakingi už valstybės ir ES paramos (SAPARD) lėšų žemės ūkiui ir kaimo plėtrai panaudojimą, tačiau turėtų būti tiesiogiai pavaldūs Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos

Kaimo reikalų komitetas, apsvarstęs gautas pastabas, dar sausio mėnesį pasiūlė Vyriausybei pavesti atitinkamoms ministerijoms parengti reikalingų įstatymų pakeitimo projektus, bet tas nebuvo padaryta, todėl grupė Kaimo reikalų komiteto narių (Gintautas Kniukšta, Edvardas Karečka, Zenonas Mačernius) pateikė aukščiau išvardintų įstatymų pakeitimo projektus, kad būtų išspręstas žemės ūkio ir kaimo plėtros bei paramos teikimo klausimų koordinavimas.

Kaimo reikalų komiteto 2002-03-25 d. posėdyje buvo pritarta bendru sutarimu iniciatorių pateiktiems įstatymų projektams ir pasiūlyta pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Seimo Teisės departamento išvadas.

 

KRK informacija

2002-03-25

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas