Lietuvos Respublikos Seimas

Kazimieros Prunskienės komandiruotės į Maskvą 2002 m. kovo 12-13 dienomis ataskaita

LR Seimo valdybos 2002 m. kovo 6 d. sprendimu Nr.757, kovo 12-13 dienomis Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos Energetikos, transporto ir ryšių komiteto pirmininko kvietimu lankiausi Rusijos Federacijos Dūmoje. Susitikimuose mane lydėjo Lietuvos ambasados Rusijos Federacinėje Respublikoje ir Armėnijos Respublikai ministras-patarėjas K.Kudzmanas.

Susitikime su minėto Dūmos komiteto pirmininku p.Vladimiru Katrenko buvo aptarta energetikos perspektyva, ypač klausimai, susiję su Ignalinos AE pirmalaikio uždarymo pasekmėmis Baltijos regiono šalių energetinėms sistemoms, tame tarpe – Rusijos Federacijos Kaliningrado sričiai. V.Katrenko patvirtino Rusijos Federacijos planus statyti Kaliningrade ŠEC-2 (Šiluminė energetikos centarlė), kurios pajėgumai ir terminai siejami su Ignalinos atominės elektrinės I ir II blokų uždarymu. Atkreipiau dėmesį, kad Lietuva dar ilgą laiką galės tiekti į šią sritį elektros energiją IAE pajėgumų dėka, o II bloko uždarymo terminai dar nėra galutinai nustatyti.

Į mano iškeltą klausimą dėl uždelsto geležinkelio tarifų sureguliavimo Klaipėdos ir Kaliningrado uostų (2-K) kryptimi (veikiantys tarifai Rusijos teritorijoje sudaro krovinių srautams į Klaipėdą nepalankesnes sąlygas nei į Kaliningradą), Komiteto pirmininkas išreiškė problemos aktualumo supratimą, kad ši problema gali būti sureguliuota per tarifų nustatymo tvarkos liberalizavimą.

Taip pat susitikau ir aptariau infrastruktūros plėtros abipusiai aktualius klausimus su Ekonominės politikos komiteto pirmininko pavaduotoja Svetlana Gvozdeva bei su Ekologijos komiteto pirmininku prof. Vladimiru Gračiovu. Pastarajame komitete buvo aiškinamasi dėl teisinių ir praktinių prielaidų numatyti IAE panaudoto branduolinio kuro laidojimo Rusijos Federacijos teritorijoje. Remdamasis neseniai Dūmoje priimta Aplinkos apsaugos įstatymo pataisa prof. V.Gračiovas patvirtino tokios galimybės realumą, kritiškai vertindamas šios problemos sprendimą atskiros šalies ar elektrinės mastu. Kartu kritiškai vertino ketinimus laidoti šį kurą jūros dugne, kurie svarstomi kitose šalyse (tame tarpe Suomijoje). Pokalbyje taip pat akcentuotas būtinumas neatidėliotinai spręsti Baltijos jūros dugne II Pasaulinio karo pabaigoje palaidoto cheminio ginklo problemą kuri, anot prof. V.Gračiovo, gali turėti sunkesnių pasekmių nei Černobilio katastrofa.

Be to Maskvoje dar susitikau su Rusijos Prekybos ir Pramonės rūmų prezidentu, Dūmos deputatu E.Primakovu, o taip pat pramoninkų, verslininkų ir kooperatyvų asociacijų vadovais. Aptariau Lietuvos ir Rusijos ekonominio bendradarbiavimo plėtros klausimus.

Seimo narė Kazimiera Prunskienė
Naujausi pakeitimai - 2002 03 25.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   RUSIJA

LR Seimas