Lietuvos Respublikos Seimas

A. Sakalo komandiruotės į Ispanijos Karalystę 2002 02 25-27 d. ataskaita

Š.m. vasario mėn. 25-26 d. Ispanija, kaip pirmininkaujanti ES, sukvietė valstybių - ES narių ir kandidačių į ES parlamentų teisės komitetų pirmininkų pasitarimą. Pasitarimas vyko Senato patalpose. Pasitarimas prasidėjo vasario 25 d. po pietų. Į ši, pirmąjį, posėdį buvo leidžiami tik ES narių atstovai. Vasario 26 d. posėdyje dalyvavo ir šalių –kandidačių atstovai. Pagrindinė ir vienintelė pasitarimo tema ,,Arešto orderis Europoje” (European arrest warrant). Tema skirta bendros teisinės erdvės Europos sąjungos valstybėse sukūrimas šia prasme, jog arešto orderis, išduotas kurioje nors valstybėje tos valstybės piliečiui, galiotų ir bet kurioje kitoje ES valstybėje. Tada, asmuo, kurio vardu išduotas arešto orderis, būtų policijos suimtas ir nedelsiant persiųstas į arešto orderį išdavusią šalį, nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje jis bebūtų ir nelaukiant orderį išdavusios valstybės oficialaus prašymo. Šitokia procedūra visiškai eliminuoja formalumus, kurie šiandieną būtini ekstradicijai. Ispanija jau yra sudariusi atskiras sutartis su keliomis valstybėmis dėl tokio supaprastinto įtariamųjų perdavimo.

Mano nuomone, pasiūlymas ne tik įdomus ir svarstytinas, bet Teisingumo ir Užsienio reikalų ministerijoms derėtų pradėti tiesiogines derybas bent jau su tomis šalimis, kuriose lietuvių nusikalstamumas yra gana žymus (pvz., Ispanija, Švedija), dėl bendros teisinės erdvės sukūrimo tarp Lietuvos ir šitų valstybių.

Siūlyčiau Valdybai pateikti pasiūlymą minėtoms ministerijoms.

Pagarbiai- Aloyzas Sakalas
Naujausi pakeitimai - 2002 03 22.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ISPANIJA

LR Seimas