Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-20 d. SPRENDIMAS. Dėl Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-1459 ES svarstymo parengiamųjų darbų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ (KOOPERATYVŲ) ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO Nr.IXP-1459ES SVARSTYMO PARENGIAMŲJŲ DARBŲ

2002 m. kovo 20 d. Nr.10-2

Vilnius

1. Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti:

Z. Mačernių,

V. Rinkevičių.

2. Prašyti išvadų šių ekspertų:

Neprašyti.

3. Prašyti papildomų išvadų šių komitetų, valstybės institucijų ar visuomeninių organizacijų:

Žemės ūkio ministerijos,

Agrarinės ekonomikos instituto,

Žemės ūkio rūmų.

4. Ar rengti klausymus

Rengti 2002 04 10 (iki šio laiko laukti pasiūlymų).

5. Ar prašyti atleisti nuo Seimo statuto 147 straipsnio 7 dalies prievolių

Neprašyti.

6. Data, iki kurios turi būti pateiktas išvados projektas

Iki 2002 04 12.

7. Svarstymo data pagrindiniame komitete

2002 04 17.

8. Paskirti šiuos komiteto sekretoriato darbuotojus, atsakingus už komiteto išvados projekto (išvados) surašymą ir klausymų organizavimo techninį aptarnavimą:

L. Michelbertą,

S. Kairienę.

 

KOMITETO PIRMININKAS GINTAUTAS KNIUKŠTA

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2002 metai

LR Seimas