Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-20 POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. veiklos ataskaitos.

Išrašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2002-03-13 Nr.9

Vilnius

 

SVARSTYTA:

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. veiklos ataskaitos.

NUSPRĘSTA:

Pritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. veiklos ataskaitai.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu. (Dalyvavo 10 KRK narių).

 

 

Posėdžio pirmininkas Gintautas Kniukšta

 

 

 

 

 

 

 

Tikra

Posėdžio sekretorius,

Komiteto patarėjas

Leonardas Michelbertas

2002-03-14
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas