Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2002-03-20 Komiteto posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2002 m. kovo 20 d. posėdyje apsvarstė Muitinės departamento prie Finansų ministerijos ir kitų institucijų, atsakingų už valstybės sienų apsaugą, veikla vykdant žemės ūkio ir maisto produktų importo kontrolę.

Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktorius V.Valickas informavo Komiteto narius apie galimybes pagerinti valstybės sienų apsaugą ir sugriežtinti žemės ūkio ir maisto produktų importo kontrolę. Buvo pažymėta, kad šias problemas būtina spręsti kompleksiškai atsižvelgiant į ES teisės aktų reikalavimus. Rengiamos papildomos priemonės muitinės veiklai pagerinti. Kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba baigiama rengti maisto produktų įvežimo į Lietuvą bei gabenimo tranzitu per šalį kontrolės užtikrinimo tvarka, numatomas muitinės postų, terminalų ir sandėlių atestavimas, gerinama muitinės procedūrų atlikimo tvarka, sustiprinta įvežamų daržovių ir vaisių deklaruotos sandorio vertės ir svorio kontrolė.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius K. Lukauskas ir Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininkas E. Morkevičius informavo Komiteto narius apie kontrolės ir priežiūros priemones įvežant maisto prekes į Lietuvos Respubliką.

Buvo aptarti prekių muitinio įvertinimo principai. Pažymėta, kad padidėjo subproduktų importas į šalį, kurie yra labai blogos kokybės ir parduodami pusvelčiui. Taip pat pastebėta, kad didelė dalis paukštienos importuojama su Latvijos ir Estijos kilmės dokumentais, nes pagal Laisvosios prekybos sutartį su šiomis šalimis importo muitai šioms prekėms netaikomi.

Aptartos galimybės stiprinti Muitinės departamento bei Valstybinės maisto ir veterinarinės ir Valstybinės augalų apsaugos tarnybų veiklos koordinavimą bei tęsti žemdirbių visuomeninių organizacijų bendradarbiavimą deklaruojant prekių muitinę vertę, kiekius, gerinant Muitinės darbą.

Išklausyta Komiteto nario Z. Mačerniaus informacija apie apskrities valdymo funkcijų, susijusių su žemės ūkio veikla, perdavimo savivaldybėms vykdymo eigą. Apie lėšų ir materialinių resursų perdavimo tvarką ir eigą informavo Žemės ūkio viceministras J. Panamariovas, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas B. Ropė, Šiaulių apskrities viršininkas. A. Šedžius.

Nutarta tęsti šio klausimo svarstymą sekančiame Komiteto posėdyje.

Komitetas pritarė Dėl papildomo protokolo dėl prekybos žuvimis ir žuvų produktais tvarkos prie Europos Sutarties bendrijų bei jų šalių narių, iš vienos pusės, ir Lietuvos Respublikos, iš kitos pusės, ratifikavimo įstatymo projektui (IXP-1385).

Aptarti Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (IXP-1459ES) svarstymo parengiamieji darbai.

Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Seimo nariai Z. Mačernius ir V. Rinkevičius.

Klausymus nutarta surengti 2002 balandžio 10 d. ir iki šio laiko laukti pasiūlymų. Komitete įstatymo projektą numatyta svarstyti 2002 m. balandžio 17 d.

Taip pat aptarti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projekto (IXP-1458ES) svarstymo parengiamieji darbai.

Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Seimo nariai G. Kniukšta ir

E. Karečka.

Klausymus nutarta surengti 2002 balandžio 17 d. ir iki šio laiko laukti pasiūlymų.Komitete įstatymo projektą numatyta svarstyti 2002 m. balandžio 24 d.

Komiteto posėdyje naujos redakcijos Melioracijos įstatymo projekto koncepciją pristatė Žemės ūkio ministerijos skyriaus viršininkas S. Dangveckas.

 

 

 

 

L. Michelbertas, 396766.

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas