Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos delegacijos dalyvavimo Beneliukso tarpparlamentinės konsultacinės tarybos 46-joje sesijoje 2002 kovo 8-9 d. ataskaita

Beneliukso tarpparlamentinės konsultacinės tarybos (BTKT) 46-joji sesija įvyko 2002 m. kovo 8-9 d. Liuksemburge. Baltijos Asamblėjos delegaciją sudarė Giedrė Purvaneckienė, Romualds Ražuks, Trivimi Velliste, Jonas Budrevičius, Baiba Molnika, Renata Jankauskaitė ir Marika Laizane.

Sesijoje Beneliukso valstybių parlamentarai svarstė šias temas:

- Beneliukso užsienio politika (45-oji vyriausybių bendra ataskaita apie trijų valstybių bendradarbiavimą užsienio reikalų srityje);

- specialaus komiteto žmonių judėjimo klausimais metinė ataskaita;

- rekomendacijos dėl pasienio darbininkų;

- rekomendacijos dėl automobilių registracijos;

- patvari statyba;

- jaunimo politika;

- daugiakalbystė;

- policijos ir teismų bendradarbiavimas per sienas Beneliukso teritorijoje;

- BTKT 2002 m. ir 2003 m. biudžetai.

Baltijos Asamblėjos vardu į BTKT kreipėsi Giedrė Purvaneckienė. Ji pažymėjo, kad Baltijos ir Beneliukso valstybės padės formuoti naują suvienytą Europą. Ji glaustai apžvelgė abiejų parlamentinių organizacijų bendradarbiavimo istorinę raidą. Ji taip pat kalbėjo apie abiejų parlamentinių organizacijų bendradarbiavimo ateityje plėtotę. Būsimas bendradarbiavimo modelis bus pagal formulę ,,5+3+3“ – Šiaurės Tarybos, BTKT ir Baltijos Asamblėjos bendradarbiavimas. Dabartinė trijų parlamentinių organizacijų bendradarbiavimo raida leidžia vienuolikai nedidelių valstybių atstovauti savo bendrus interesus Europos struktūrose. G. Purvaneckienė paminėjo realius trišalio bendradarbiavimo pavyzdžius – bendrą simpoziumą klimato kaitos klausimais (2001 m. balandžio 27 d., Briuselyje), o dabar ir bendrą konferenciją žemės ūkio politikos, maisto saugos ir aplinkosaugos klausimais (2002 m. balandžio 10-12 d., Vilniuje).

Šiaurės Tarybos vardu į BTKT sesiją kreipėsi Outi Ojala. Ji pabrėžė, kad įvairių tarptautinių partnerių bendradarbiavimas remia pagrindines vertybes, tarp kurių taika, plėtra, klestėjimas ir gerovė. Ji taip pat kalbėjo apie trišalį Šiaurės Tarybos, BTKT ir Baltijos Asamblėjos bendradarbiavimą. Šio konstruktyvaus bendradarbiavimo pavyzdžiu ji paminėjo po mėnesio Vilniuje vyksiančią bendrą konferenciją žemės ūkio politikos, maisto saugos ir aplinkosaugos klausimais. Be to, ji pridūrė, kad nedidelių valstybių bendradarbiavimas yra labai svarbus. Dėl to, labai svarbus yra visų trijų parlamentinių organizacijų bendradarbiavimas.

Giedrės Purvaneckienės kalba Beneliukso tarpparlamentinės konsultacinės tarybos sesijoje

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdžio protokolas 2002 m. kovo 8 d., Liuksemburgas
Naujausi pakeitimai - 2002 03 25.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas