Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdžius 02-03-18, 02-03-19 ir 02-03-20

 

2002 m. kovo mėn. 18 d. LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje komitetas apsvarstė Transporto lengvatų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-1051. Nutarta pritarti komiteto išvados rengėjų patobulintam įstatymo projektui.

Įstatymo projekto tikslas – nemokėti transporto išlaidų kompensacijų laikotarpiu, kai turintis teisę ją gauti asmuo atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje (pataisos darbų įstaigoje) ir neįskaityti šio laikotarpio specialių lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai gauti.

Įstatymo projekto atsiradimą sąlygojo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierės Genovaitės Račinskienės pasiūlymas Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkui inicijuoti atitinkamus Transporto lengvatų įstatymo pakeitimus (raštas 2001 m. liepos 10 d. Nr. 2001/03-61). Dėl atsisakymo mokėti transporto išlaidų kompensaciją į Seimo kontrolierę kreipėsi Rimantas Biržietis, atliekantis bausmę Vilniaus griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje. Akivaizdu, kad atliekantis laisvės atėmimo bausmę asmuo negali naudotis transporto paslaugomis, tačiau šiuo metu įstatyminio pagrindo nemokėti R.Biržiečiui transporto išlaidų kompensacijos nėra.

Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė R. Melnikienė ir kiti ministerijos atstovai supažindino komiteto narius su Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 171 patvirtinta Socialių paslaugų teikimo reformos koncepcija. Šia koncepcija siūloma apibrėžti tolesnes socialinių paslaugų vystymo kryptis, atitinkančias šių dienų poreikius bei suteikiančias galimybes plėtoti ir išlaikyti socialinių paslaugų sistemą mūsų šalyje, numatyti socialinių paslaugų finansavimo reformą ir pirkimo modelių įgyvendinimą bei socialinių paslaugų standartų sistemos, kokybės vertinimo ir kontrolės mechanizmo kūrimą.

Taip pat komitetas pasirengė svarstyti:

- Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo projektą Nr.IXP-1422. Nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Sysą ir A. Poplavskį. Skelbti spaudoje nuo 02-03-22 ir laukti pasiūlymų iki 02-03-28, komitete svarstyti 02-04-10.

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir įstatymo priedelio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-1423. Nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Sysą ir A.Poplavskį, komitete svarstyti 02-04-10.

- Valstybės tarnybos įstatymo 2, 4, 8, 14, 17, 19, 58 straipsnių ir 2 priedėlio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP- 1424. Nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Sysą ir A. Poplavskį, komitete svarstyti 02-04-10.

- Valstybinių pensijų įstatymo 1 ir 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP – 1425. Nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Sysą ir A. Poplavskį. Skelbti spaudoje nuo 02-03-22 ir laukti pasiūlymų iki 02-03-28, komitete svarstyti 02-04-10.

- Darbo sutarties įstatymo 26 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1379. Nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti S.Kružinauską ir A. Melianą, skelbti spaudoje nuo 02-03-22 ir laukti pasiūlymų iki 02-03-28, komitete svarstyti 02-04-17.

2002 m. kovo mėn. 19 d. LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje komitetas apsvarstė ir pritarė Vyriausybės 2001 metų veiklos ataskaitai.

2002 m. kovo mėn. 20 d. LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje komitetas apsvarstė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP- 1410. Šiuo įstatymo projektu siūloma nustatyti fiksuotą įmokos, mokamos draudžiantis valstybinio socialinio draudimo bazinei pensijai, dydį. Balsu dauguma buvo pritarta komiteto nario A. Meliano pasiūlymui įstatymo projektą atmesti, nes priėmus projekto siūlomą nuostatą nustatyti su išmoka nesusietą įmokos dydį būtų pažeistas draudimo principas.

Taip pat komitetas pasirengė svarstyti Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 36, 45(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP- 1409. Nutarta skelbti spaudoje nuo 02-03-22 ir laukti pasiūlymų iki 02-03-26, komitete svarstyti 02-03-27.

 

 

 

Komiteto padėjėja Rita Virbalienė

 
Naujausi pakeitimai - 2002 03 21.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas