Lietuvos Respublikos Seimas

Vytenio Povilo Andriukaičio kelionės į Vokietijos Federacinę Respubliką 2002 m. kovo 9-11 d. ataskaita

Š.m. kovo 9-11 dienomis, LR Seimo valdybai 2002 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. 752 pritarus mano kelionei, lankiausi Berlyne, Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Šios kelionės metu kartu su LR Kultūros ministre Roma Dovydėniene dalyvavome Friedricho Eberto fondo surengtame tarptautiniame seminare “Europos Sąjungos ateitis – struktūrinės ir monetarinės politikos iššūkiai” ir VFR Bundestago SPD frakcijos surengtoje konferencijoje “Europos Sąjungos ateitis”.

Friedricho Eberto fondo surengtą seminarą vedė Bundestago narys Gunteris Gloseris, atsakingas už Bundestago SPD frakcijos Europos politikos klausimus. Pagrindinius pranešimus skaitė Dr. Michaelis Dauderstadtas, prof. Andras Inotai, Dr. Norbertas Wieczorek ir prof. Marek Dabrowski. Seminaro metu pranešimą apie struktūrinę politiką perskaitė Roma Dovydėnienė, o apie monetarinės politiką perskaičiau aš (pranešimo tekstas pridedamas).

Apibendrinant seminaro darbą, galima padaryti tokias pagrindines išvadas: Europos Sąjungos struktūrinė ir monetarinė politika ateityje gana žymiai keisis. Manoma, kad įvedus eurą, Europos centrinis bankas palaipsniui įgis daugiau galių, o nacionaliniai bankai turės harmonizuoti savo veiklą su Europos centriniu banku.

Monetarinės politikos požiūriu šiuo metu šalyse kandidatėse yra du taip vadinamos valiutų valdybos modeliai: pirmasis, kai centrinis bankas susieja nacionalinę valiutą su valiutų krepšeliu ir antrasis, kai nacionalinė valiuta yra susieta su viena bazine užsienio valiuta. Penkiose šalyse kandidatėse nacionalinės valiutos yra susietos su viena bazine užsienio valiuta, o kitose penkiose - su valiutų krepšeliu. Seminaro dalyvių nuomone tose šalyse, kuriose nacionalinė valiuta yra susieta su bazine užsienio valiuta, perėjimas prie euro bus lengvesnis, o tai reiškia, kad Lietuvoje, kur lito kursas yra fiksuotas euro atžvilgiu, perėjimas prie euro turėtų vykti gana sklandžiai.

Seminaro dalyvių nuomone struktūrinėje politikoje didžiausia problema šalims kandidatėms bus struktūrinių fondų įsisavinimas. Kaip nesėkmingas struktūrinių fondų įsisavinimo pavyzdys buvo paminėta Graikija, o kaip sėkmingi pavyzdžiai – Portugalija ir Airija. Šalims kandidatėms buvo rekomenduota atkreiti ypatingą dėmesį į struktūrinių fondų įsisavinimo efektyvumą, administracinių gebėjimų stiprinimą ir struktūrinių fondų panaudojimo kontrolę.

Seminaro metu buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad Europos Sąjungos regioninėje politikoje ryškėja netolygumai tarp atskirų regionų. Vieni iš jų vystosi greičiau nei kiti ir kai kuriuose ES regionuose, ypač ten, kur ribojasi du neišsivystę regionai išryškėjo akivaizdžios išsivystymo disproporcijos. Todėl, buvo pabrėžta, kad turi būti keičiami akcentai ir regioninė parama turi būti peržiūrėta,nukreipiant paramą iš geriau išsivysčiusių regionų į mažiau išsivysčiusius.

Antrąją dieną vykusios Bundestago SPD frakcijos surengtoje konferencijoje “Europos Sąjungos ateitis” pagrindinius pranešimus skaitė Bundestago pirmininkas Wolfgangas Thierse, Socialdemokratų frakcijos Pirmininko pavaduotojas Joachimas Possas, Gunteris Gloseris ir prof. Dr. Jurgenas Meyeris. Konferencijoje pasisakė ir Bulgarijos, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos ir Slovakijos atstovai. Kalbėdami apie atstovavimą Konvente dėl Europos Sąjungos ateities, pranešėjai akcentavo lygias konvento dalyvių teisės ir lygų visų šalių atstovavimą, nepriklausomai nuo jų statuso. Pranešėjų nuomone šis Europos Sąjungos plėtros projektas neturi būti paskutinis. Konferencijos dalyvių nuomone šiandienos procesus Europoje geriau atspindi “vienijimosi”, o ne “plėtros” sąvoka. Europos Sąjunga turi būti atvira ir toms šalims, kurios pareikš norą įstoti į Europos Sąjungą vėliau, pasibaigus šiam Europos vienijimosi etapui. Pranešėjai pabrėžė būtinumą turėti Europos Sąjungos Konstituciją, apjungti suverenitetus ir stiprinti nacionalines valstybes Europos Sąjungos kontekste. Taip pat buvo pabrėžta, kad Europos Sąjunga nekelia grėsmės nacionalinių kultūrų ir nacionalinio identiteto išlikimui. Tačiau permainos Europoje turi vykti ne revoliucijos bet evoliucijos keliu.

Konferencijos dalyvių nuomone Konventas dėl Europos Sąjungos ateities turi priimti vieningą dokumentą be alternatyvų, nepaliekant sprendimo laisvės tarpvyriausybinei konferencijai. Į diskusijas dėl Europos ateities buvo raginama kuo plačiau įtraukti plačiąją visuomenę bei suaktyvinti parlamentinių grupių bendradarbiavimą. Buvo akcentuojama Konvento dalyvių atsiskaitymo nacionaliniams parlamentams ir plačiajai visuomenei svarba.

PRIDEDAMA:

1. Pranešimas, 3 lapai.

"TVIRTI ŠALIES FINANSAI – LIETUVOS PAŽANGOS NAUJOJOJE EUROPOJE GARANTAS"

2. Seminaro ir konferencijos programos, 4 lapai (Renginio programos tekstinis variantas saugomas LR Seimo Tarptautinių ryšių skyriuje).

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2002 03 21.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VOKIETIJA

LR Seimas