Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. kovo 20 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

 

Komiteto posėdis 2002 03 20 d.

 

Komitetas, išklausė komiteto patarėjo J.Dirmos pastabas dėl Baudžiamojo proceso kodekso 244 straipsnio papildymo ir Kodekso papildymo 244(2) straipsniu įstatymo projekto IXP-1394: įstatymo projektui pritartina, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabą; projektas numato galimybę apskųsti visus parengtinio tyrimo pareigūnų ir prokurorų veiksmus teismui, dėl ko turėtų pagerėti asmenų teisių apsauga baudžiamojo proceso parengtinio tyrimo stadijoje; ši nuostata taip pat yra įgyvendinta naujajame (2002 03 14) Baudžiamojo proceso kodekse; pritarus Teisės instituto antrajai pastabai dėl sąvokų suvienodinimo, projekto siūlomo 244(2) straipsnio 1 ir 2 dalyje tikslinga išbraukti žodžius “nutarimą ar”, kadangi teismas priima nutartis, o ne nutarimus.

Komitetas, taip pat išklausęs komiteto narių ir projekto rengėjų nuomones, bei apsvarstęs Baudžiamojo proceso kodekso 244 straipsnio papildymo ir Kodekso papildymo 244(2) straipsniu įstatymo projektą IXP-1394, bendru sutarimu nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas, išklausęs komiteto patarėjos L.Zdanavičienės pastabas, kuri pažymėjo, kad reikėtų papildyti oficialių paskelbimo šaltinių sąrašą, nurodant V.Ž.,2002, Nr. 13-468,Nr. 23-852, bei reikėtų koreguoti bazinio įstatymo 259 1 straipsnio redakciją, nes projekte pateikta ne galutinė šio straipsnio redakcija taip pat komiteto narių ir projekto rengėjų nuomonės dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso 99(1), 99(3), 99(6), 222, 235(1), 235(2), 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 96, 97 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto IXP-1132, bendru sutarimu nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.
Naujausi pakeitimai - 2002 03 21.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas