Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-20 d. BFK posėdis

1. Apsvarstyti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 6 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1076(2) ir Akcizų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1077(2).

Įstatymų projektų tikslas suderinti minėtų įstatymų lengvatas su lengvatomis, nustatytomis Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatyme.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktiems Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 6 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1076(2) ir Akcizų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1077(2) be pataisų.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

2. Apsvarstyti Asociacijų įstatymo 10 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-600 ir Labdaros ir paramos fondų įstatymo 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-601.

LR Vyriausybė pasiūlė nepritarti įstatymo projektui Nr.IXP-600, nes Ūkio ministerija, derindama LR asociacijų įstatymą su Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, parengė ir derina su suinteresuotomis institucijomis LR asociacijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą.

Nuspręsta:

Todėl Komitetas nusprendė atmesti Seimo narės pateiktus Asociacijų įstatymo 10 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-600 ir Labdaros ir paramos fondų įstatymo 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-601.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

3. Apsvarstytas Muitų tarifų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1271.

Įstatymo projekte siūloma panaikinti muitų lengvatas: paramos siuntoms pasipriešinimo okupacijos (rezistencijos) dalyviams ir nuo okupacijos nukentėjusiems asmenims; įvežamoms medžiagoms, kurios skirtos genocido ir okupacinių režimų represijų aukų paminklams, memorialams ir kapinėms statyti, prižiūrėti ir juos puošti, kadangi šios lengvatos nenumatytos atitinkamose Europos Sąjungos teisės aktuose.

Nuspręsta:

    1. Iš esmės pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui Nr. 1271;
    2. Pasiūlyti Pagrindiniam komitetui tokia 6 straipsnio 3 dalies 16 punkto redakciją:

“16) paramos siuntos bei daiktai – neįgaliesiems asmenims ir asmenims, nukentėjusiems nuo nelaimių, pasipriešinimo okupacijos (rezistencijos) dalyviams ir nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais”

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

4. Apsvarstytas Šiaulių ekonominės zonos likvidavimo įstatymo projektas IXP-1377.

Įstatymo projektu siūloma likviduoti Šiaulių ekonominę zoną.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui Nr. 1377.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 03 20.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas