Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-18

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, kovo 18 d. Šiandien Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ataskaita (Užsienio reikalų ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos bei Europos reikalų komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės). Su pastaraisiais klausimais Komiteto narius supažindino Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, Krašto apsaugos viceministras Valdemaras Sarapinas bei Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Paunksnis. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė minėtosioms Lietuvos Respublikos Vyriausybės atskaitos dalims.

Antrąjį darbotvarkės klausimą - Konvencijos dėl sprendimų, susijusių su išlaikymo pareigomis, pripažinimo ir vykdymo ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP-1382 pristatė Teisingumo viceministras Gintaras Švedas bei Komiteto išvadų rengėjas Kazys Bobelis. Teikiama ratifikuoti Konvencija reglamentuoja Susitariančių Valstybių teismų ar administravimo institucijų priimtų sprendimų dėl išlaikymo pareigos, atsirandančios iš šeimos santykių, tėvystės ar motinystės, santuokos ar svainystės, įskaitant išlaikymo pareigą nesantuokiniam vaikui, pripažinimą ir vykdymą. Po svarstymo Komiteto nariai ratifikavimo įstatymo projektui pritarė vienbalsiai.

Trečiąjį klausimą - Papildomo protokolo dėl prekybos žuvimis ir žuvų produktais tvarkos prie Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų šalių narių, iš vienos pusės, ir Lietuvos Respublikos, iš kitos pusės, ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP-1383 pristatė Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos direktorius Vytautas Vaitiekūnas bei Komiteto išvadų rengėjas Kazys Bobelis. Kaip pabrėžė ministerijos pareigūnas, įsigaliojus Papildomam protokolui, abi sutarties šalys panaikina muito mokesčius ar jiems prilygstančias rinkliavas prekybai visais (XIV ir XV prieduose) nurodytais produktais ir 1/3 sumažina muitų tarifus visiems likusiems produktams. Po metų nuo Papildomo protokolo įsigaliojimo dienos galiojantys muitų tarifai dar kartą sumažinami 1/3, o po trejų metų - visiškai panaikinami ir taikoma visiškai laisva prekyba visomis žuvimis ir žuvų produktais. Pabrėždami prekybos su ES žuvimis ir žuvų produktais liberalizavimo svarbą Lietuvos žuvų perdirbimo įmonėms, Komiteto nariai ratifikavimo įstatymo projektui pritarė vienbalsiai.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 03 20.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas