Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-18 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vytautas Kvietkauskas, Vitas Matuzas, Vladimiras Orechovas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Kviestieji asmenys:
K. Andrijauskas, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės skyriaus vedėjas,
G. Nemanis, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės specialistas,
P. Griciūnas, Seimo Teisės departamento vyr. konsultantas,
R. Žylius.

Darbotvarkė:

1. Elektroninio parašo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1189 (pranešėjai:
A. Kunčinas, G. Babravičius).
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 metų veiklos ataskaita (pranešėjas: A. Kunčinas).
3. Dėl Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos.

1. SVARSTYTA: Elektroninio parašo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1189 (pranešėjai:
A. Kunčinas, G. Babravičius).

NUSPRĘSTA: Atidėti Elektroninio parašo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto
IXP-1189 svarstymą komitete kitai savaitei.

2. SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 metų veiklos ataskaita.

NUSPRĘSTA: Pritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 metų veiklos ataskaitai ir pavesti Komiteto pirmininkui Algirdui Kunčinui išsakyti Informacinės visuomenės plėtros komiteto nuomonę dėl Vyriausybės metinės ataskaitos.

3. SVARSTYTA: Dėl Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos.

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programai.

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2002 03 19.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas