Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2002.03.18 posėdį

Informacija Spaudos tarnybai apie 2002-03-18 komiteto posėdį

 

Komitetas paskirtas pagrindiniu:

Tęsė svarstymą:

- Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5, 12 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1244 ir nusprendė svarstymą tęsti kovo 20 d. komiteto posėdyje.

-Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-698 ir nusprendė siūlyti Seimui projektą atmesti. Siūlomo sprendimo argumentai, kad projektas neatitinka Konstitucinio Teismo 2001 m. balandžio 2 d. nutarimo ir Civilinio kodekso nuostatų. Komitetas teiks Seimui patobulintą Vyriausybės pateiktą įstatymo projektą IXP–1244(2), atitinkantį Konstitucinio Teismo nutarimŕ. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.

- Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo (naujos redakcijos) ir Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymų projektus IXP–1164 ir IXP-1163 ir nusprendė svarstymą tęsti kovo 25 d. komiteto posėdyje.

Svarstė:

- Seimo nario Alfonso Puloko pasiūlymus Vyriausybės įstatymo papildymo 301 straipsniu ir 3, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33 , 37, 40, 41, 44, ir 45 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1265(2) ir Valstybės tarnybos įstatymo 15, 16, 27, 59 straipsnių ir 1 bei 2 priedėlių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1266(2) ir nusprendė pasiūlymams pritarti.

Komitetas pasirengė svarstyti:

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir įstatymo priedėlio papildymo ir Valstybės tarnybos įstatymo 2, 4, 8, 14, 17, 19, 58 straipsnių ir 2 priedėlio papildymo įstatymų projektus IXP-1423 ir IXP-1424 ir nusprendė išvadų projekto rengėjais paskirti Algimantą Valentiną Indriūną, Alvydą Ramanauską, Klemensą Rimšelį ir Eligijų Masiulį.

- Viešųjų įstaigų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo IXP-662 ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo IXP-663 įstatymų projektus ir nusprendė išvadų projekto rengėjais paskirti Joną Jurkų, Gitarą Didžioką ir Saulių Lapėną.

 

 

Informaciją parengė:

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė

396806 gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2002 03 19.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas