Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-20 IŠVADOS PROJEKTAS Dėl papildomo protokolo dėl prekybos žuvimis ir žuvų produktais tvarkos prie Europos Sutarties Bendrijų bei jų šalių narių, iš vienos pusės, ir Lietuvos Respublikos, iš kitos pusės, ratifikavimo įstatymo projekto (IXP-1383)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

PAgrindinio KOMITETO

I Š V A D O S P R O J E K T A S

 

Dėl papildomo protokolo dėl prekybos žuvimis ir žuvų produktais tvarkos prie europos sutarties bendrijų bei jų šalių narių, iš vienos pusės, ir Lietuvos respublikos, iš kitos pusės, ratifikavimo įstatymo projekto (IXP-1383)

2002 m. kovo 20 d.

Vilnius

  1. Klausymai nevyko.
  2. Klausymuose dalyvavo: -
  3. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados:

Eil

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Išvados projekto rengėjų nuomonė

dėl pasiūlymo(pritarti ar nepritarti)

Argumentai, dėl kurių

pasiūlymas nepriimtas

1.

Seimo Teisės departamentas

Projektas iš esmės atitinka juridinės technikos reikalavimus

Pritarti

 

 

 

 

 

 

4. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

 

5. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta: negauta.

6. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos:.negauta.

7. Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos: pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui ir Komiteto išvadai.

8. Balsavimo rezultatai: -už; - prieš; - susilaikė.

9. Komiteto paskirtas pranešėjas: G. Kniukšta.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė:

PRIEDAI: įstatymo projektas.

Išvadų rengėjai: G. Kniukšta, V. Žalnerauskas, k-teto patarėjas - A.Brokorius

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2002 metai

LR Seimas