Lietuvos Respublikos Seimas

ĮSTATYMO PROJEKTAS (IXP-1383)Dėl papildomo protokolo dėl prekybos žuvimis ir žuvų produktais tvarkos prie Europos Sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų šalių narių, iš vienos pusės ir Lietuvos Respublikos, iš kitos pusės, ratifikavimo

Projektas-1383

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL PAPILDOMO PROTOKOLO DĖL PREKYBOS ŽUVIMIS IR ŽUVŲ PRODUKTAIS TVARKOS PRIE EUROPOS SUTARTIES, STEIGIANČIOS ASOCIACIJĄ TARP EUROPOS BENDRIJŲ BEI JŲ ŠALIŲ NARIŲ, IŠ VIENOS PUSĖS, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS, IŠ KITOS PUSĖS, RATIFIKAVIMO

 

2002 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Protokolo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 6 punktu bei atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2002 m. vasario 14 d. dekretą “Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Papildomą protokolą dėl prekybos žuvimis ir žuvų produktais tvarkos prie Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų šalių narių, iš vienos pusės, ir Lietuvos Respublikos, iš kitos pusės”, ratifikuoja Papildomą protokolą dėl prekybos žuvimis ir žuvų produktais tvarkos prie Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų šalių narių, iš vienos pusės, ir Lietuvos Respublikos, iš kitos pusės, pasirašytą 2001 m. gruodžio 20 d. Briuselyje.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Išvadų rengėjai:

G. Kniukšta,

V. Žalnerauskas,

k-teto patarėjas A.Brokorius
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2002 metai

LR Seimas