Lietuvos Respublikos Seimas

Kovo 18 d. posėdyje

Komitetas aptarė 2002 m. pavasario sesijos darbo planą. Numatyta apsvarstyti 35 teisės aktus, kurių nemažą dalį parengė Komiteto darbo grupės. Tai - su kultūros paveldu susijusių įstatymų pakeitimo projektai, Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo, Kultūros įstaigų įstatymo projektas; daug Seimo nutarimų projektų: dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, dėl Valstybinės paminklosaugos komisijos nuostatų pakeitimo, dėl etninės kultūros globos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo, dėl Lietuvos Mokslo tarybos nuostatų pakeitimo, dėl universitetų bei kitų aukštųjų mokyklų statutų pakeitimo ir kt. Komitetas apsvarstys Seimui atskaitingų institucijų (Valstybinės paminklosaugos komisijos, Etninės kultūros globos tarybos, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos ataskaitas ir parengs Seimo nutarimų dėl šių ataskaitų projektus, taip pat svarstys Vyriausybės pateiktus įstatymų projektus: Nepilnamečių apsaugos, Švietimo įstatymo naujos redakcijos, Muziejų ir Bibliotekų įstatymų pakeitimo. Komitetas planuoja surengti per dvidešimt probleminių posėdžių, 3 išvažiuojamuosius posėdžius, konferencijas aktualiomis švietimo ir kultūros temomis.

Buvo nutarta glaudžiau bendradarbiauti su švietimo ir mokslo bei kultūros ministerijomis, derinant perspektyvinius darbo planus.

Dalia Teišerskytė informavo apie parengtas bei dar rengtinas naujas Labdaros ir paramos įstatymo pataisas, kurios leistų privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims efektyviau remti švietimą, mokslą, kultūrą.

Komiteto nariai išreiškė apgailestavimą, kad iki šiol nepatvirtinta pagal naują įstatymą sudaryta nauja Valstybinės kalbos komisiją, todėl ji negali veikti. Nutarta kreiptis Komiteto vardu į Seimo valdybą, siūlant skubos tvarka svarstyti ir priimti nutarimą dėl Valstybinės kalbos komisijos sudėties.
Naujausi pakeitimai - 2002 03 18.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas