Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-18 d. BFK posėdis

1, Apsvarstyti Komercinių bankų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas IXP-1340, Mokesčių administravimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ir papildymo 273 straipsniu įstatymo projektas IXP-1341, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo projektas IXP-1337. Baudžiamojo proceso kodekso 25 ir 134 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1338 , Administracinių teisės pažeidimų kodekso 17215, 187, 225, 2591, 266, 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 2253 straipsniu įstatymo projektas IXP-1339, Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1342.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo projekto IXP-1337 esmė - nustatyti tarnybos paskirtį, veiklos principus ir tolesnius pagrindus. Kitų įstatymų projektų uždaviniai - įgyvendinti finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo nuostatas.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam Mokesčių administravimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ir papildymo 273 straipsniu įstatymo projektui IXP-1341 ir numatyti įstatymo įsigaliojimo datą nuo 2002 metų balandžio 1 d.

Pritarti Komercinių bankų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektui IXP-1340, atsižvelgiant į Seimo teisės departamento redakcines pastabas.

Pritarti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo projektui IXP-1337, Administracinių teisės pažeidimų kodekso 17215, 187, 225, 2591, 266, 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 2253 straipsniu įstatymo projektui IXP-1339, Baudžiamojo proceso kodekso 25 ir 134 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1338, Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1342 ir pasiūlyti pagrindiniu paskirtam Teisės ir teisėtvarkos komitetui atsižvelgti į BFK pateiktus pasiūlymus bei pastabas.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

2. Apsvarstytas Mokesčių administravimo įstatymo 25 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1297.

Įstatymo projekto esmė - suteikti įmonėms teisę atsiskaityti turtu už įsiskolinimus iki 2001 m. valstybės ir savivaldybių biudžetams.

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: 7- už; - prieš; 7- susilaikė.

3. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1410.

Kadangi LR Vyriausybė nuo 2002 m. balandžio 1 d. didina socialinio draudimo bazinę pensiją 4 litais, todėl numatoma nustatyti fiksuotą įmokos dydį asmenims, kurie draudžiasi ar yra valstybės lėšomis draudžiami socialinio draudimo bazinei pensijai (kad nedidėtų tų asmenų išlaidos socialinio draudimo įmokoms).

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam Įstatymo projektui IXP-1410 be pataisų.

Balsavimo rezultatai: 7 už; 6 prieš; - susilaikė.

4. Apsvarstyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Finansų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų) 2001 metų veiklos ataskaita.

Nuspręsta:

Pritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Finansų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų) 2001 metų veiklos ataskaitai.

Balsavimo rezultatai: 7 už; 3 prieš; 3 susilaikė.

5. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

  • Loterijų įstatymo projektui IXP-664(2) - kuratoriai G.Šivickas E.Savickas /A.Mikalauskas/;
  • Loterijų mokesčio įstatymo projektui IXP-665(2) - kuratoriai G.Šivickas E.Savickas /A.Mikalauskas/;
  • Biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-672 - kuratoriai Alg.Butkevičius A.Kubilius /A.Brazdilienė/;
  • Šiaulių laisvosios ekonominės zonos likvidavimo įstatymo projektui IXP-1377 - kuratoriai J.Palionis A.Kubilius /A.Mikalauskas/.Naujausi pakeitimai - 2002 03 18.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas