Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdžius 02-03-12 ir 02-03-13

2002 m. kovo mėn. 12d. įvyko LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis. Komitetas nepritarė Seimo narių S. Kružinausko bei A. Macaičio siūlomoms pataisoms Darbo sutarties įstatymo 9 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP – 1145(2); taip pat komitetas nepritarė Seimo nario S.Kružinausko pasiūlymams Atostogų įstatymo 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP – 1146(2).

2002 m. kovo mėn. 13d. komitetas apsvarstė:

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP – 1323. Bendru sutarimu nutarta pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

- Valstybės tarnybos statymo 69 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP - 1360. Bendru sutarimu nutarta siūlyti pagrindiniam - Valstybės valdymo ir savivaldybių - komitetui įstatymo projektą atmesti. Galiojančio Valstybės tarnybos įstatymo 35 straipsnio 2 dalis numato, kad valstybės tarnautojams, paskirtiems į pareigas LR diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, Vyriausybės nustatyta tvarka mokamos su darbu užsienyje susijusios išlaidų kompensacijos bei kompensacijos valstybės tarnautojų sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams), išvykusiems į užsienį kartu su paskirtais valstybės tarnautojais, išlaikyti. Šios kompensacijos traktuojamos kaip kitos išlaidos, t.y. jos nėra Valstybės tarnybos įstatymu nustatyto darbo užmokesčio sudėtinė dalis (pagal įstatymo 31 straipsnio 1 dalį, darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedai ir priemokos). Todėl reikėtų keisti ne galiojantį Valstybės tarnybos įstatymą, o Vyriausybės nutarimą 1999 m. lapkričio 5 d. Nr. 1235 "Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos", kuriuo yra nustatyti minėtų kompensacijų dydžiai. Be to, įstatymas sudarytų precedentą svarstyti Valstybės tarnybos įstatymo pereinamojo laikotarpio darbo užmokesčio nuostatų taikymą kitiems valstybės tarnautojams.

- Valstybės tarnybos įstatymo 69 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP – 1395. Bendru sutarimu nutarta siūlyti pagrindiniam - Valstybės valdymo ir savivaldybių - komitetui daryti svarstymo komitete pertrauką ir prašyti Vyriausybės pateikti papildomų valstybės biudžeto lėšų poreikį įstatymui įgyvendinti.

- Seimo nutarimo “Dėl Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos” projektą Nr. IXP – 1429(2); Komitetas bendru sutarimu pritarė Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos” projektui Nr.IXP –1429(2) ir nutarė siūlyti papildyti Seimo nutarimo projektą Valstybinių pensijų įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu Nr.IXP-1411.

Taip pat komitetas pasirengė svarstyti:

- Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP – 1366. Nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti I. Šiaulienę ir I. Degutienę, komitete svarstyti 02-04-10.

- Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo įgyvendinimo tvarkos įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr.IXP – 1367. Nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti I.Šiaulienę ir I. Degutienę, komitete svarstyti 02-04-10.

- Socialinių paslaugų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP – 1375. Nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A. Melianą ir V. Fiodorovą, skelbti spaudoje 02-03-15 ir laukti pasiūlymų iki 02-03-22, komitete svarstyti 02-03-27.

- Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP – 1376. Nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A. Melianą ir V.Fiodorovą, komitete svarstyti 02-03-27.

- Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 2, 4, 4(1), 5, 7, 8 ir 9 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP – 1421. Nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A. Sysą ir I. Degutienę, skelbti spaudoje 02-03-15 ir laukti pasiūlymų iki 02-03-22, komitete svarstyti 02-04-03.
Naujausi pakeitimai - 2002 03 18.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas